Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Magic Wand – Active Participation of Youth

Jak aktivizovat mladé lidi a zvýšit úroveň jejich participace? V čem spočívají benefity tohoto způsobu práce? Jak vypadá aktivní participace v praxi a na jaké limity naráží?

S potěšením Vám představujeme další zahraniční příspěvek na konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2020 – Limity a etika v sociální práci. Jedná se o kulatý stůl, který je součástí projektu Čarobna palica za ulično delo z mladimi“ (zkráceně Magic Wand), jehož cílem je zkvalitnění terénní práce s mládeží v rozličných podmínkách napříč Evropou a zaměřuje se mimo jiné i na aktivní participaci mladých lidí. Projekt je financován z programu Erasmus+.

Role moderátorky diskuze se zhostila Nežka Agnes Vodeb, jejíž domovská organizace Zavod Bob (Slovinsko) je zároveň koordinátorem celého projektu. Pozvání sdílet své poznatky a zkušenosti dále přijali zástupci pěti organizací z pěti různých zemí podílejících se na projektu: Tiago Lobo dos Santos (CAI, Portugalsko), Nicolle Van Vonno (Jimmy´s a BVJONG, Nizozemí), Jan Kopic (Ratolest Brno a ČAS, Česká republika), Anja Šumberac (Alfa Albona, Chorvatsko) a Tina Spruk (Zavod Bob, Slovinsko).

Anotace:

Aktivní participace představuje způsob, jak dát mladým lidem najevo podporu, zájem, prostor pro sebevyjádření a kreativitu a zkompetentnit je na jejich cestě životem uvnitř dané komunity a společnosti. Pro mladé lidi je to zároveň způsob jak se naučit nové kompetence, zkusit si různé role a převzít zodpovědnost. Participace je rovněž předpokladem úspěšné spolupráce a navázání vztahu. Díky ní se terénní sociální práce stává dynamičtější a její výsledky jsou jasněji viditelné. Proto by terénní sociální práce a aktivní participace měla jít vždy ruku v ruce.

Pro zvýšení komfortu při poslechu doporučujeme zapnout si anglické titulky. 

Zároveň s tímto příspěvkem Vám také předkládáme novou studijní publikaci Teoretical basis of street-based youthwork, která obsahuje teoretický souhrn o terénní práci s mládeží v zemích zapojených do projektu (Slovinsko, Česká republika, Portugalsko, Chorvatsko a Nizozemí). Zhruba v polovině roku 2021 dále vyjde soubor praktických nástrojů – aktivit, které byly v rámci projektu Magic Wand otestovány v pěti různých zemích.

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 - Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Tagy