Nebylo nic nalezeno.

Výroční ceny ČAS – ČASovaná bota

Výroční cena

Česká asociace streetwork přijímá každoročně návrhy na nominace na Výroční cenu ČAS, ČASovanou Botu. Vítězný tým obdrží od ČAS jako odměnu 30 tisíc Kč, osobnost pak 10 tisíc Kč.

Výroční cena aneb ČASovaná Bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a vzdor překážkám pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, z.s.

Cena je udělována ve třech kategoriích:

 • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.)
 • Tým roku (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, K-centrum, jiné)
 • Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS (sr@streetwork.cz).

Ceny pro vítěze:

 • 30 000 Kč obdrží od ČAS vítězný Tým roku 2020/21
 • 10 000 Kč obdrží od ČAS vítěz Osobnosti roku 2020/21

Důvodem k udělení ceny je:

 • významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin)
 • významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:

 • kvalita odvedené práce/důvody – za co je navržen na cenu, konkrétní příběh
 • přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.)
 • Cena bude udělena za skutky v roce 2020/21, případně za dlouhodobý přínos.

Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (viz příloha). Na ceny navrhují pracovníci v nízkoprahových službách. Návrhy jsou následně vyvěšeny na portálu a o nominovaných rozhodnou hlasováním čtenáři portálu Streetwork.cz. Vítěze ze tří nominovaných v každé kategorii vybere Rady ceny 9. května 2022

Složení Rady ceny:

 • Vítěz/ka kategorie Osobnost roku 2019
 • Zástupce vítěze kategorie Tým roku 2019
 • Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork
 • Zástupce kanceláře České asociace streetwork

Harmonogram pro ročník 2020/21:

8. březen 2022 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
18. dubna 2022 o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
22. dubna 2022 – zveřejnění nominací
22. dubna – 3. května 2022 o půlnoci – hlasování na portálu
5. května 2022 – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
9. května 2022 – Rada rozhodne o vítězích

Vyhlášení a slavnostní předání cen proběhne 12. května 2022 na 11. celorepublikové oborové konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2022 – Výsledky práce a výzvy, která se uskuteční v rámci oslav 25. výročí existence České asociace streetwork.

Tagy

Přílohy