Nebylo nic nalezeno.

Výroční ceny ČAS – ČASovaná bota

Výroční cena

Světem hýbe epidemie COVID-19, a my jsme také nuceni lecčíms pohnout. S ohledem na krizová opatření nařízená Vládou ČR posouváme termíny naplánovaných aktivit, včetně udílení jubilejních 20. Výročních cen ČAS – ČASovaná bota 2019. Uzávěrku pro příjem nominací prodlužujeme do 30. září, slavnostní předání Cen pak proběhne 21. listopadu 2020 v rámci večerního programu konference Terénní a nízkoprahové programy 2020.

Vzhledem k současné situaci bohužel nemůžeme konferenci zrealizovat v původním termínu (4. – 5. června 2020). Více informací najdete na stránkách konference. Protože předávání Výročních cen je součástí programu konference, posunuli jsme také termíny, které se týkají letošní ČASované boty.

Věnujte prosím pozornost změnám v harmonogramu.

Výroční cena aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a vzdor překážkám pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, z.s.

Cena je udělována ve třech kategoriích:

 • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.)
 • Tým roku (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, K-centrum, jiné)
 • Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS (sr@streetwork.cz).

Aktuálně probíhá sběr návrhů (! POZOR ZMĚNA ! do 30. 9. 2020) 

Důvodem k udělení ceny je:

 • významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin)
 • významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:

 • kvalita odvedené práce/důvody – za co je navržen na cenu, konkrétní příběh
 • přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.)
 • Cena bude udělena za skutky v roce 2019, případně za dlouhodobý přínos.

Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (viz příloha). Na ceny navrhují pracovníci v nízkoprahových službách. Návrhy budou vyvěšeny na portálu a o nominovaných rozhodnou hlasováním čtenáři portálu Streetwork.cz. Vítěze ze tří nominovaných v každé kategorii vybere Rady ceny.

Rada zasedá ve složení:

 • Vítěz/ka kategorie Osobnost roku 2018
 • Zástupce vítěze kategorie Tým roku 2018
 • Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork
 • Zástupce kanceláře České asociace streetwork

Nový harmonogram pro ročník 2019:

26. února 2020 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
30. září 2020 o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
2. října 2020 – zveřejnění nominací
2. října – 27. října 2020 o půlnoci – hlasování na portálu
2. listopadu 2020 – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
6. listopadu 2020 – Rada rozhodne o vítězích
21. listopadu 2020 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny v Malostranské Besedě

Tagy

Přílohy