Nebylo nic nalezeno.

Výstupy projektu Kontaktní práce – komplexní nástroj pomoci v přirozeném prostředí klienta

Díky projektu jsme pojmenovali šest hlavních faktorů ztěžujících poskytování sociálních služeb nízkoprahového typu. Popsali jsme také problém výkonu sociální práce na obcích a její provazby na sociální služby.

28. 11. 2022
Česká asociace streetwork, z.s.