Nebylo nic nalezeno.

Marek Madro – Online terénna práca

Je internet pro mladé lidi s psychickými obtížemi nejdiskrétnějším a nejbezpečnějším zdrojem pomoci, kde o sobě sdílí téměř všechno? Jak využít z internetu to dobré, aby sloužil ku prospěchu cílové skupiny?

8. 3. 2021
Česká asociace streetwork, z.s.