Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Panelová diskuze Školy a sociální práce

Jaké jsou možnosti sociální práce na školách? Jak vypadá konkrétní podoba terénního programu v rámci školy? A čím může sociální práce pedagogické prostředí obohatit?

Téma spolupráce sociálních služeb a škol je dlouhodobým tématem České asociace streetwork. Učitelé, kteří jsou v kontaktu s dětmi každodenně, si mohou jako jedni z prvních u svých žáků povšimnout diskomfortu, ohrožení nebo zanedbání péče. Školy proto zaujímají klíčové postavení v systému péče o ohrožené děti.

Pozvání na konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci přijali hosté, kteří pohovoří o tom, jak překonat limity dané rozdílným prostředím pedagogických institucí a sociálních služeb a jak vytvářet mosty mezi těmito dvěma světy. Do studia přišli o spolupráci škol a terénních služeb spolu s Martinou Zikmundovou (ČAS) diskutovat Bc. Barbora Peterková (NK Likusák), Barbora Janurová, DiS. (NZDM Pacific), Martina Burianková, DiS. (TP Proxima Sociale) a Bc. Roman Petrenko (Nadace Sirius).

Anotace příspěvku:

Aby sociální práce na školách fungovala, je potřeba ovlivnit celkové klima školy a způsob, jakým společnost na školy nahlíží. Vidět školu nejen jako prostředí, odkud děti odchází vybaveny znalostmi, ale také jako místo pomoci a celkového rozvoje mladých lidí. Naši panelisté budou s posluchači sdílet své praktické zkušenosti se zaváděním a realizací terénní práce na škole. Věnovat se budeme vyjednávání spolupráce a kontraktování, etickým dilematům vznikajícím v souvislosti s působením na půdě školy, ale i novele zákona o pedagogických pracovnících. 

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Medailonky přednášejících:

Bc. Roman Petrenko – sociolog. Přes 10 let se věnuje výzkumné, analytické, metodické a vzdělávací činnosti v oblasti prevence, vzdělávání a ochraně ohrožených dětí. Osm let působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde měl na starosti téma prevence a ústavní výchovy. Podílel se např. na standardech pro evaluaci kvality programů prevence či vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Působí rovněž jako odborný výzkumný pracovník v Centru sociálních služeb Praha a lektor primární prevence. Zkušenosti pro práci s dětmi čerpá mj. jako aktivní otec tří neposedných ratolestí. Od roku 2018 uplatňuje své zkušenosti v Nadaci Sirius na pozici vedoucí týmu primární prevence. Nadace Sirius již více než 10 let usiluje o zlepšení života dětí ohrožených sociálním prostředím a dětí se zdravotním postižením. Svými aktivitami hledá cesty, které povedou k trvalým pozitivním změnám v systému péče o ohrožené děti. Nadace pravidelně vyhlašuje grantová řízení zaměřená na aktuální problémy a realizuje vlastní projekty zejména v oblasti primární prevence, náhradní rodinné péče a problematiky dětí se zdravotním postižením. Motto Nadace Sirius zní „Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí“.

Bc. Barbora Peterková – sociální pracovnice a zástupce vedoucího Nízkoprahového klubu Likusák Ratolesti Brno, z.s. Práci s dětmi a mládeží na klubu, v terénu a online se věnuje od roku 2015. Zaměřuje se na zajištění terénu na střední škole a spolupráci s Terénními programy Podaných rukou, zastupuje službu na nadregionální pracovní skupině Fórum terénní práce, podílí se na realizaci projektů a na příspěvcích do odborných metodik a médií. S kolegou lektoruje akreditovaný kurz Jak na prevenci v NZDM pod Institutem kontaktní práce. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Barbora Janurová, DiS. – vystudovala VOŠSP – Jahodovku. V sociální sféře se pohybuje 20 let, pracovala v Tichém světě s Neslyšícími, v utajeném azylovém domě Rosa pro ženy a děti, oběti domácího násilí a nyní působí v NZDM Pacific.

Martina Burianková, DiS. – vystudovala obor sociální práce na VOŠ EA Praha, kde objevila velkou motivaci pro práci s lidmi. Poté pokračovala na ETF UK, kde dálkově studuje obor pastorační a sociální práce. Rok a půl působila jako lektorka primární prevence a aktuálně pracuje již druhým rokem v NZDM jako terénní pracovnice. V současnosti je koordinátorkou projektu „Streetwork na základní škole“ na Jižním Městě. Věnuje se malbě, kterou využívá i při práci s klienty.

Tagy