Nebylo nic nalezeno.

Foto: z projektu Magic Wand

Zpráva o realizaci mezinárodního projektu Magic Wand

Česká asociace Streetwork, z.s. je partnerem mezinárodního projektu s číslem 2018-3-SI02-KA205-014915 „Čarobna palica za ulično delo z mladimi“, zkráceně Magic Wand.

Pod vedením slovinské organizace Zavod Bob se na projektu dále podílí zástupci oborových asociací a organizací v přímé práci z Nizozemí (BVJONG), Chorvatska (Alfa Albona), Portugalska (CAI). V ČR se do praktické práce v terénu, která je podstatnou částí projektu, zapojily tři členské organizace ČAS – Ratolest Brno, Beztíže, Ponton.

V tomto partnerství společně vytváříme jednak teoretické podklady pro terénní (sociální) práci s mládeží (1), jednak připravujeme soubor praktických nástrojů – aktivit (2,3) jednoduše použitelných v každodenní práci streetworkerů. Konkrétně se jedná o studijní publikaci „Theoretical basis of street-based youth work“ (1) a dále praktickou příručku (2) a metodologii (3) pro použití v praxi. To vše bude vydáno v angličtině, aby bylo umožněno sdílení zkušeností a znalostí na celoevropské úrovni a aby byla podpořena další zahraniční spolupráce v rámci oboru. Pro ČAS je velkou pochvalou, že byla vybrána jako inspirace pro ostatní díky rozsáhlé a dobře fungující národní síti odborných organizací. Příkladem pro zahraniční kolegy a kolegyně je též český zákonný rámec pro terénní sociální práci, který v mnohých zemích teprve vzniká.

Spolupráce na tomto projektu začala 1. 2. 2019, potrvá do září 2021. V prvním roce projektu proběhla setkání (Amsterdam) a školení (Lublaň) streetworkerů ze všech jmenovaných zemí. Byly shromážděny různé aktivity používané v jednotlivých zemích při terénní práci s mládeží. I přes komplikace způsobené pandemií covid-19 v roce 2020 probíhalo testování aktivit v terénu, ověřovala se funkčnost a přenositelnost postupů mezi jednotlivými státy. Byla dokončena elektronická publikace Theoretical basis of street-based youth work, která bude volně dostupná (nejen) zájemcům z oboru terénní sociální práce s mládeží. V posledním roce projektu, 2021, vypracujeme asi nejdůležitější výstup, a to příručku s otestovanými aktivitami a s ní spjatou metodologii.

To vše je umožněno díky podpoře programu Erasmus+.

#magicwandSW #erasmusplus

Publikace:

Tagy

Přílohy