Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Aleš Herzog – Kdy a jak máme bojovat za práva klientů

Příspěvkem Aleše Herzoga na téma práv klientů zahajujeme 10. oborovou konferenci ČAS Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci.

Ve svém příspěvku se Ing. Mgr. Aleš Herzog (SANANIM) zabývá aktuálními výzvami pro terénní a nízkoprahové programy v souvislosti s právy klientů těchto služeb. Upozorňuje na střety zájmů a klade si otázky, jaká by měla být role nízkoprahových sociálních služeb a jejich postavení. Příspěvek reflektuje nejen dlouholeté zkušenosti z různých typů nízkoprahových služeb, ale také současnou situaci. Autor zde také vyzývá k tvorbě oborové zprávy o porušování práv klientů, která umožní konkrétní problémy pojmenovat a tematizovat. 

Anotace příspěvku

Před pěti lety na konferenci ČAS v roce 2015 jsem se věnoval tomuto tématu. Nyní bych se pokusil o kritické ohlédnutí, jak se za tu dobu jednotlivá zmíněná témata vyvíjela. Jak jsme na tom v oblastech: dostupnost zdravotní péče, vztahu s policií, vyjednávání s úřady ve prospěch klientů, střetů zájmů s poskytovateli dotací a samosprávami pronajímajícími prostory. A co další nová témata: konfrontace s reálnou chudobou, stárnutí a smrt na ulici, realita v sociálně vyloučených lokalitách – odebírání dětí z péče, výkony trestů rodičů za neomluvené hodiny dětí, nedostatek hygieny a jídla pro děti. Příspěvek reflektuje kromě zkušenosti z terénní práce s uživateli drog v Praze, také zkušenost ze stovek seminářů v oblasti individuálních plánování i pro Českou asociaci streetwork napříč službami z celé ČR. Jaké jsou nové výzvy pro NZDM, terénní práci, KC, NDC a SAS.

Medailonek přednášejícího

Ing. Mgr. Aleš Herzog – pracuje v nízkoprahových službách od roku 1998. Nyní 13 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Zabývá se oblastí individuálního plánování a lektoruje kurzy na toto téma viz www.individualniplanovani.cz

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 - Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Tagy