Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Klára Kalibová – Role nízkoprahových klubů při obhajobě práv klientely

Ve své praxi se NZDM setkávají se situacemi, kdy se jejich klienti stávají účastníky trestního řízení, ať už jako oběti, či jako pachatelé trestného činu. Jakou roli NZDM hrají při obhajobě práv svých klientů osvětlí advokátka Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA, která se jako jediná organizace v ČR specializuje na předsudečné násilí.

Přinášíme vám v pořadí pátý příspěvek konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci. Ve svém příspěvku se autorka vypořádává s právní tématikou a hledá odpovědi na otázku, jaká je role nízkoprahových klubů při obhajobě práv klientely.

„Je důležité, aby každé zařízení mělo stanovené procesy, nejen formální, ale i praktické, jak budou pracovníci a pracovnice reagovat, když se setkají s násilím, nebo trestnou činností páchanou na svých klientech," zdůrazňuje Mgr. Klára Kalibová, Ph.D. (In IUSTITIA) a dále apeluje na nutnost aktivního otevírání tématu s klienty a dalšího vzdělávání pracovníků NZDM v trestně-právní problematice. 

Anotace příspěvku:

Příspěvek se zaměří na roli sociálních pracovníků a pracovnic při prosazování práv a oprávněných zájmů svých klientů. Mohou se na nás klienti a klientky obrátit s právním problémem? Umíme ho poznat? Je to naše zodpovědnost a role? Jak budeme postupovat? Jak na dostupnou právní pomoc? Jak podpořit klienta s právním problémem? Jak nepřitížit klientovi s právním problémem a mnohé další otázky budou v rámci přednášky zodpovězeny publiku.

Medailonek přednášející

Klára Kalibová – magisterské studium absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2007), doktorát získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2017). Svoji právní praxi bezprostředně po absolutoriu právnické fakulty spojila s obhajobou práv obětí trestných činů a neziskovým sektorem. Věnovala se zastupování obětí obchodu s lidmi a organizovaného zločinu a posléze (od roku 2009) obětem předsudečné trestné činnosti. Od roku 2019 se věnuje výkonu samostatné advokacie, a do její agendy, kromě již zmíněných obětí trestných činů, patří obhajoba v trestním řízení, rodinné a občanské právo, právo na náhradu škody a nemajetkové újmy a právo neziskového sektoru. Svým klientkám a klientům nabízí kvalitní právní služby, společné hledání řešení a zastání tam, kde se situace zdá již bezvýchodná. Založila a vede neziskovou organizaci In IUSTITIA, o.p.s. Přednášela na půdě OSN, Evropské komise a Organizace pro pomoc a bezpečnost v Evropě vždy na téma práva obětí předsudečné trestné činnosti. Je členkou České kriminologické společnosti a členkou odborné rady International Network against Hate Studies. Je držitelkou ceny Alice G. Masarykové pro přínos k ochraně lidských práv.

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 - Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Tagy