Nebylo nic nalezeno.

Aktuální vzdělávací programy

Aktuální vzdělávací programy

Po nelehkém jarním období, kdy nebylo možné kurzy a odborné stáže realizovat, přicházíme se širokou nabídkou vzdělávacích programů. Naleznete zde jak tradiční kurzy, tak zcela nové. Většina kurzů je akreditovaných. Neváhejte s přihlašováním, některé kurzy jsou již téměř zaplněné. Nabídku kurzů průběžně aktualizujeme, sledujte nás.

Níže najdete seznam aktuálních vzdělávacích programů. Některé jsou akreditovány a realizovány Institutem kontaktní práce s.r.o. (viz záložka Vzdělávací programy). U těchto kurzů naleznete poznámku v úvodu jejich popisu.

Velice nás těší, že máte zájem o naše vzdělávací programy. Věnujte prosím pozornost podmínkám přihlašování (viz příloha na konci článku „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů ČAS“ (pdf, účinnost od 22. 7. 2019) a „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů IKP“ (pdf, účinnost od 1. 1. 2020). 

Vzdělávací programy lze také realizovat „na klíč“ (tj. na míru pro pracovníky Vaší organizace a přímo na Vašem pracovišti). V případě zájmu kontaktujte: Klára Šmejkalová smejkalova@streetwork.cz (tel. 774 913 776).

Aktuálně je možné přihlásit se na tyto kurzy: 

rok 2020

Jak vést malý tým I. (OBSAZENO – hlaste se na termín 26. – 27. 10. 2020)
21. – 22. 9. 2020, Praha

Práce s agresivním klientem
23. – 24. 9. 2020, Praha

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA)
1. – 2. 10. 2020, Praha Kolín

Romové a sociální vyloučení
5. – 6. 10. 2020, Praha

Odborná stáž – PROSTOR PRO, o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)
6. – 8. 10. 2020, Hradec Králové

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí – NOVÉ (VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA)
7. – 8. 10. 2020, Praha

Workshop – Jak na sociální sítě s nízkými rozpočty – NOVÉ (náhrada za 29. 4. 2020) VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA
8. 10. 2020, Praha

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření (VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA)
12. 10. 2020, Praha

Case management s uživateli návykových látek – NOVÉ (VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA)
12. – 13. 10. 2020, Praha

BE THE BEST
13. – 14. 10. 2020, Praha

Výcvik v motivačních rozhovorech
1. setkání 13. – 14. 10. 2020, Praha

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
14. – 15. 10. 2020, Praha

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
19. – 21. 10. 2020, Praha

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby – NOVÉ
20. – 21. 10. 2020, Praha

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách
21. 10. 2020, Praha

Zaznamenávání individuálního plánování
22. 10. 2020, Praha

Jak vést malý tým I. (říjen)
26. –  27. 10. 2020, Praha

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)
2. 11. 2020, Praha

Odborná stáž – Nízkoprahový klub Vrtule (ZDARMA v rámci OPZ)
2. – 4. 11. 2020, Praha

Jak na prevenci v NZDM?
3. 11. 2020, Praha

Sociální práce s lidmi bez domova
4. 11. 2020, Praha

Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany
5. – 6. 11. 2020, Brno

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb – NOVÉ (OBSAZENO – hlaste se na termín 25. 11. 2020)
9. 11. 2020, Praha

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky aneb „sakra, von zase neví, co chce“
10. – 11. 11. 2020, Praha

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb – NOVÉ (OBSAZENO – hlaste se na termín 23. 11. 2020)
11. 11. 2020, Praha (náhrada za 20. 4. 2020) 

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
18. – 20. 11. 2020, Mnichovo Hradiště

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
23. 11. 2020, Praha

Základy terénní práce s mládeží
24. – 26. 11. 2020, Praha

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb – NOVÉ
25. 11. 2020, Praha (náhrada za 18. 3. 2020)

Umění rozhovoru
26. – 27. 11. 2020, Praha

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující – NOVÉ
30. 11. – 1. 12. 2020, Praha

Jak vést malý tým II
14. – 15. 12. 2020, Praha

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
17. 12. 2020, Praha

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
18. 12. 2020, Praha

Tagy

Přílohy