Nebylo nic nalezeno.

Aktuální vzdělávací programy

Aktuální vzdělávací programy

Postupně zveřejňujeme nabídku vzdělávacích kurzů pro rok 2021. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat standardní prezenční formou. Jsme však připraveni většinu kurzů, u kterých je to možné, v případě potřeby zrealizovat online formou. Přihlášení účastníci budou vždy předem vyrozuměni. Děkujeme a těšíme se na vás v našich kurzech.

Níže najdete seznam aktuálních vzdělávacích programů. Některé jsou akreditovány a realizovány Institutem kontaktní práce s.r.o. (viz záložka Vzdělávací programy). U těchto kurzů naleznete poznámku v úvodu jejich popisu.

Velice nás těší, že máte zájem o naše vzdělávací programy. Věnujte prosím pozornost podmínkám přihlašování (viz příloha na konci článku „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů ČAS“ (pdf, účinnost od 22. 7. 2019) a „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů IKP“ (pdf, účinnost od 1. 1. 2020). 

Vzdělávací programy lze také realizovat „na klíč“ (tj. na míru pro pracovníky Vaší organizace a přímo na Vašem pracovišti). V případě zájmu kontaktujte: Klára Šmejkalová smejkalova@streetwork.cz (tel. 774 913 776).

Aktuálně je možné přihlásit se na tyto kurzy: 

rok 2021

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
7. 9. 2021, online

Individuální plánování v nízkoprahových službách (sexbyznys, OPL, osoby bez přístřeší)
15. – 16. 9. 2021, Praha

Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.
1. setkání 15. – 17. 9. 2021, Praha

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
20. 9. 2021, Praha

Jak vést malý tým I. (PODZIM)
20. – 21. 9. 2021, Praha

Práce s agresivním klientem
22. – 23. 9. 2021, Praha

Práce s předsudky v sociálních službách – NOVÉ – VOLNÁ MÍSTA
23. 9. 2021, Praha

Výjezd za dobrou praxí do Finska 
27. 9. – 1.10. 2021, Helsinki

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy (PODZIM)
29. – 30. 9. 2021, Praha

Individuální plánování v nízkoprahových službách (děti a mládež)
5. – 6. 10. 2021, Praha

Základy terénní práce s mládeží
6. – 8. 10. 2021, Brno 

Sociální práce s lidmi bez domova
8. 10. 2021, Praha

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb (PODZIM)
11. 10. 2021, Praha

Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem v nízkoprahových službách
11. – 12. 10. 2021, Praha

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí
14. – 15. 10. 2021, Praha

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby
18. – 19. 10. 2021, Praha

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)
20. 10. 2021, Praha

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
25. – 26. 10. 2021, Praha

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb (PODZIM)
3. 11. 2021, Praha

Individuální plánování v praxi – VOLNÁ MÍSTA
4. 11. 2021, Praha

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb (PODZIM)
9. – 11. 11. 2021, Mnichovo Hradiště

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (PODZIM)
10. – 11. 11. 2021, Kolín

BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)
15. – 16. 11. 2021, Praha

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách
18. 11. 2021, Praha

Od předsudku k diskriminaci – NOVÉ
19. 11. 2021, Praha

Romové a sociální vyloučení (PODZIM)
22. – 23. 11. 2021, Brno

Výcvik v motivačních rozhovorech (Praha)
1. setkání 25. – 26. 11. 2021, Praha

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující (PODZIM)
29. – 30. 11. 2021, Praha

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek (PROSINEC)
2. 12. 2021, Praha

Lektorské dovednosti
1. setkání 6. – 7. 12. 2021, Kolín

Jak vést malý tým II.
13. – 14. 12. 2021, Praha

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
17. 12. 2021, Praha

Tagy

Přílohy