Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS - TNK 2024

Týden nízkoprahových klubů

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se letos otevřou laické i odborné veřejnosti a přiblíží svou činnost ve dnech 16. - 22. září 2024. Hlavní témata, kterým se budou věnovat jejich programy během tradičního Týdne nízkoprahových klubů, budou: Děti a rodiny ohrožené ztrátou bydlení a Duševní zdraví dětí a dospívajících a wellbeing na školách.

V roce 2024 se v Týdnu nízkoprahových klubů zaměříme na tato témata:

  • Děti a rodiny ohrožené ztrátou bydlení
  • Duševní zdraví dětí a dospívajících a wellbeing na školách

Přihlaste své NZDM do kampaně a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů 2024!

Letos chceme akcentovat důležité téma bytové nouze a jejího vlivu na děti, které vyrůstají v rodinách ohrožených ztrátou bydlení. V současné době se podle iniciativy Za bydlení v České republice v bytové nouzi nachází 154 000 lidí, včetně 61 000 dětí, další milion lidí je bytovou nouzí ohrožen.

Řeč bude mimo jiné o fenoménu dětí žijících na ubytovnách, tedy v nepříznivém, někdy až devastujícím prostředí. Jaké to je vyrůstat na ubytovně a především, jak děti z ubytoven dostat a zajistit jim šanci na lepší život a budoucnost? Na tyto a další otázky související s dětmi ohroženými bytovou nouzí se zaměříme v připravované debatě v Praze, kde budou diskutovat také zástupci vítězného týmu ČASOVANÉ BOTY – Centra bydlení Liberec.

Další téma, které bychom akcí Týden nízkoprahových klubů rádi zdvihli, je duševní zdraví dětí a dospívajících a wellbeing na školách. Zaměříme se na sociální práci ve školách a mezioborovou spolupráci s cílem zlepšit školní a třídní klima, aby škola byla bezpečným místem pro všechny.

Jak školní prostředí působí na duševní zdraví dětí? S jakými těžkostmi žáků a studentů, ale i třídních a školních kolektivů, se učitelé nejčastěji setkávají? Jakou roli v podpoře wellbeingu ve vzdělávacích institucích má sociální práce a jak může vypadat dobrá spolupráce školy a NZDM?

Témata vašich programů mohou vycházet ze dvou jmenovaných, vaše akce však může být i na vámi preferované, zcela jiné téma. Možná máte pravidelnou akci pro veřejnost, směřujte ji do TNK! Podstatou akce je spojit energii a využít potenciál společného PR na sociálních i dalších médiích k oslovení široké veřejnosti. A to bez Vás, jednotlivých zařízení, nejde. Každý, kdo se zapojí a bude sdílet obsahy dalších klubů, podpoří tím jejich aktivity a existenci.

Proč se zapojit?

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností, včetně odborné – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, zdravotnické služby, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média (podle toho, na koho cílíte) s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Jako každý rok, i letos budeme na webu streetwork.cz promovat kalendář akcí jednotlivých nízkoprahových klubů. Budeme oslovovat média a prostřednictvím nich komunikovat s odbornou i laickou veřejností.

Výhodou společné kampaně je vzájemná podpora všech zapojených na sociálních sítích a v médiích. Propagujte a sdílejte svou akci a zároveň TNK, používejte ke komunikaci na sítích společné hashtagy #TNK2024 #detstvibezubytovny #skolanzdm – tím navzájem posílíte propagaci všech zúčastněných.

Možná už v tuto chvíli máte nějaký nový a zajímavý nápad, komu a jak efektivně představit smysl a obsah Vaší práce. Pokud ještě nápad na konkrétní akci nemáte, nezoufejte – můžete se inspirovat minulým ročníkem.

Sledujte náš Facebook, kde se průběžně dozvíte více!

Jak se přihlásit aneb HARMONOGRAM

Přihlásit se můžete do 31. července (včetně). K přihlašování využijte online formulář TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2024 – přihláška (oranžový formulář)

Na uvedený kontaktní email Vám zašleme ihned po uzávěrce přihlášek, tedy první týden v srpnu, sadu elektronických grafických materiálů k propagaci (šablonu tiskové zprávy, kterou si budete moci upravit a rozeslat regionálnímu tisku, dále sadu šablon pro sociální média i tisk, včetně editovatelného plakátu. Věnujte prosím pozornost správnosti kontaktních údajů.

Spolu s elektronickým balíčkem vám přijde také odkaz na druhou tabulku – TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2024 – program (zelený formulář). Program budete moci vyplnit do 30. srpna 2024 včetně, abychom jej mohli propagovat na našem webu.

Znovu také nabízíme pomoc při zpracování např. inzerátu do místních novin, pokud takovou možnost máte. Připadá nám důležité, abychom působili co nejvíce jednotně a posílili tak celkový dopad Týdne na veřejnost.

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Michaela Burdová na e-mailu portal@streetwork.cz, tel.: 774 421 865, nebo Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz, tel.: 774 913 777.

Kontakt pro média:

Václav Zeman, Česká asociace streetwork (ČAS) – mediální servis tel.: 732 151 250 mail: vaclav.zeman.pr@gmail.com

Minulé ročníky:

Tagy