Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Bob Kartous – Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

Jaký vliv mají přímé i nepřímé dopady digitální dimenze na naše životy? Na jaké cíle se má zaměřit výchova a vzdělávání ve 21. století, aby mladí lidé dokázali v tomto světě úspěšně žít? Poslechněte si příspěvek Bohumila Kartouse, ve kterém posluchače seznámí s tématem své knihy NO FUTURE.

Ústředním motivem druhého příspěvku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci je dopad internetu na společnost i jednotlivce, zejména děti. Internet zcela proměnil prožívání lidského druhu a vnesl do něj exponenciální nárůst faktoru překvapení. Důsledkem je nejistota a úzkost, se kterou se mladí lidé potýkají a s níž jim předchozí generace často neumí poradit, neboť zkušenosti starších lidí se v dnešním světě stávají z velké části bezpředmětnými. Tváří v tvář obrovské variaci možností tak může dojít ke ztrátě ambic, ztrátě zájmu o věci veřejné či neschopnosti se rozhodovat. Ve svém příspěvku si Bohumil Kartous (Pražský inovační institut) klade otázku, jak má vypadat moderní výchova a vzdělávání a co by měla mladými lidem přinést, aby se v současném světě dokázali orientovat a spokojeně a smysluplně v něm žít. 

Anotace příspěvku

Zatímco předchozí generace homo sapiens musely bojovat o zdroje k přežití, současné děti musejí bojovat s přebytkem. Ještě moje babička jako malá trpěla hlady. V současnosti společnost tleská adolescentním youtuberům, kteří jdou do fastfoodu, objednají si všechno, co je v nabídce a pak se smějí lidem v Somálsku. Idiocie nadbytku. Evolučně jsme nastaveni na nedostatek, s nadbytkem se neumíme vyrovnat. A už vůbec ne s přebytkem syceným virtuální dimenzí. Tento stav způsobuje ochabování svalů i mozků, rozhodovací paralýzu a nepochybně i další rozdělování společnosti

Medailonek přednášejícího

Bob Kartous – je profesionální provokatér veřejné diskuse, řečník a moderátor. Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Působil v think tanku EDUin, spolupracoval s Aspen Institute Central Europe. Je spoluzakladatelem expertní občanské platformy KoroNERV-20. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Je autorem knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? S centrem současné kultury DOX zrealizoval vzdělávací program Synapse, jenž sestává z několika workshopů zaměřených na posílení sociálního a občanského povědomí mezi mladými lidmi. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze.

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 - Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Aleš Herzog: Kdy a jak máme bojovat za práva klientů

Tagy