Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Peter Porubský – Strašák jménem sebepoškozování

Sebepoškozování je fenomén, který vyvolává mnohé negativní pocity. Autor příspěvku posluchače seznámí se základní dynamikou tohoto jevu a nastíní možnosti pomoci dětem, které tímto způsobem stále častěji řeší své problémy.

V rámci konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci vás zveme ke shlédnutí příspěvku Mgr. Petera Porubského, jenž se věnuje tématu sebepoškozování a naznačuje, kudy z bludného kruhu sebepoškozování vyjít ven. 

Anotace příspěvku:

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén s rostoucím trendem mezi dětmi. V průběhu přednášky se na problematiku sebepoškozování podíváme z různých stran:

  • co je a co není sebepoškozování,
  • jaké jsou důvody, které děti vedou k tomu, aby si ubližovaly,
  • jak souvisí sebepoškozování a sebevražedné chování,
  • jak můžeme chápat sebepoškozování v kontextu závislosti.

Medailonek přednášejícího:

Mgr. Peter Porubský – vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře. V letech 2010–2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Celý svůj dosavadní profesní život se věnuje oblasti sociální péče, neziskovému sektoru, prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, lektorování, psychoterapii a psychologickému poradenství. Při lektorování rád propojuje teorii se zkušenostmi z praxe.

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 - Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Tagy