Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Hodnoty České asociace streetwork

Tyto hodnoty jsou sdílené členskými zařízeními ČAS, jejich pracovnicemi a pracovníky a individuálními členkami a členy ČAS.

Prestiž

 • To, co děláme, je profesionální práce, ne dobrovolnictví. Má svou hodnotu a cenu.
 • Jsme si vědomi hodnoty své práce a nebojíme se si říci o její ocenění.

Odvaha

 • Máme odvahu hledat cesty a realizovat je. Máme odvahu být sami sebou. Máme odvahu postavit se za své hodnoty.

Svoboda

 • Svoboda je důležitou součástí naší práce. Máme svobodu ve stanovování cílů, ve volbě postupů. Přijímáme zodpovědnost, kterou s sebou svoboda nese.

Osobní růst

 • Osobní růst a vlastní rozvoj jsou nástrojem naší práce a zároveň jejím benefitem.

Porozumění

 • Podporujeme porozumění mezi lidmi, sounáležitost a sdílení. Jsme spolupracující.

Smysl

 • To, co člověk dělá, má mít smysl. Vidíme smysl v tom, co děláme.

Přijetí

 • Přijímáme každého člověka bez podmínek takového, jaký je.
 • Každý má právo na pomoc, podporu, stejnou kvalitu života
 • Nesoudíme, zda si za své problémy člověk může, nebo nikoli, důležité je pouze to, že potřebuje pomoc

Opravdovost

 • Věříme tomu, co říkáme navenek, děláme to.

Nadhled

 • Máme humor a nadhled, nebereme se zas tak vážně, jsme pokorní.

Související: