Nebylo nic nalezeno.

jdidoklubu.cz

Jdidoklubu.cz

Projekt streetwork online se skrze portál jdidoklubu.cz zaměřoval na práci s "dětmi internetu", které volný čas tráví online. Projekt k 31. 12. 2021 skončil.

Projekt Streetwork on line

Streetwork je metoda práce, kdy je sociální pracovník pohybuje v prostředí, které je přirozeným prostředím klienta – ať jde o ulice, nádraží, sídliště, parky nebo bary. Kde ale najdete děti internetu? Děti a mladé lidi, kteří většinu svého mimoškolního času tráví on line, mezi čtyřmi stěnami?

Pro ně jsme vytvořili projekt Streetwork on line a v rámci projektu vznikl portál jdidoklubu.cz.

Stručně o Jdidoklubu

Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, nejistota při hledání povolání, zjištění závislosti na něčem/někom – zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku. Zpravidla pomáhá se s nimi někomu svěřit. Jenže co když je člověku čtrnáct, šestnáct let, ve škole důvěryhodnou autoritu nevidí a vlastní rodiče se mu jeví jako ty nejodcizenější bytosti na světě?

Právě v takových chvílích pomáhají nízkoprahové kluby, což jsou zařízení pro děti a mládež, která nabízejí dětem a dospívajícím lidem takřka bezpodmínečné přijetí, bezpečný prostor, možnost aktivního trávení volného času a především pomoc a poradenství v obtížných životních situacích. V České republice jich je přes pět stovek, a aby se tyto služby dostaly i mladým lidem, kteří se zdráhají přijít do klubu, fungují také terénní služby, které s obdobnou nabídkou vyráží do přirozeného prostředí mládeže – na hřiště, do ulic a parků.

Přesto však nezanedbatelná část dětí a dopívajících touto hustou sítí propadne, neboť svůj volný čas netráví ani v klubu ani na hřišti ani na ulici, ale na internetu. Myšlenky přenést nízkoprahové služby i do tohoto prostředí se chytla Česká asociace streetwork, která provozuje komunitní portál Jdidoklubu.cz, což je takový virtuální nízkoprahový klub. Návštěvníci zde naleznou zajímavé články o věcech, které právě hýbou světem nebo jsou spjaté s obdobím dospívání, galerii plnou tematických i zábavných videí, hernu s odkazy na nevšední a naučné onlajnovky nebo soutěže o lákavé ceny. Zaregistrovaní návštěvníci se mohou na podobě portálu také sami podílet – psát vlastní články nebo blog, komentovat příspěvky jiných, či zakládat diskusní fóra. Vyhlásili jsme také soutěž o klientské komunitní miniprojekty „Co tě sejří“. Projekty s veřejně prospěšným potenciálem proběhly díky iniciativě našich klientů. Vybrali a podpořili jsme vznik 6 takových aktivit. Aktivitu jsme zdokumentovali prostřednictvím časosběrného dokumentu. Natáčeli je sami dospívající. Upoutávku můžete shlédnout ZDE

Hlavní službou portálu je ale online poradenství, které může využít každý, kdo potřebuje s něčím poradit nebo se svěřit. Nejčastější témata poradenských chatů jsou dost podobná, jako témata rozhovorů v „kamenných klubech" – sex a vztahy, experimenty s alkoholem a drogami, problémy v rodině, šikana… Na podzim je hodně chatů o potížích s novým školním kolektivem. Není to jen šikana, ale i nepřijetí novou třídou, ztráta kamarádů. Stálicí pak jsou vztahová témata. Někdy jde o jednu konverzaci o rozchodu po krátkém vztahu, jindy je to dlouhodobá spolupráce a běh na dlouhou trať, když s klientem řešíme zneužívání, vydírání, ztrátu důvěry k lidem, těžký rozvod rodičů... To jsou obtížná témata především právě pro naše klienty a vždycky jsme moc rádi, když se s nimi klient – třeba i na základě našeho chatu – dovede vypořádat a posunout se v životě dál.

Komu tedy pomáháme?

Projekt se zaměřuje na děti a dospívající ohrožené sociálním vyloučením, kteří kvůli svému životnímu stylu a způsobu trávení volného času prožívají nebo mohou prožívat rizikové životní situace a nemohou, neumějí nebo nechtějí využívat jinou formu odborné pomoci. Jsou ohroženy izolací od společnosti a životem výhradně ve virtuálním světě. Ztrácí schopnost intenzivního kontaktu tváří v tvář. Svůj volný čas většinou tráví u počítače, zejména na sociálních sítích. Důvody jsou různé: patří k outsiderům, mají sociální nebo zdravotní handicap, nemají zájem o mimoškolní aktivity nebo si je nemohou dovolit. Výše popsané děti jsou vystaveny vyššímu nebezpečí, že budou konfrontovány s drogovými experimenty, šikanou, kriminalitou, sexuálními službami nebo novým fenoménem kyberšikany. „Děti internetu“, děti z menších měst či vesnic, ale i handicapované děti, nemají možnost jinak využívat nízkoprahové sociální služby (ty jsou jen ve větších městech), nemohou se jinak osobně dostat do kontaktu s terénním pracovníkem a nedosáhnou tak na nabízenou pomoc v obtížných situacích. Tato nebezpečí neovlivňují pouze mládež samotnou, ale dopad mají i na celé rodiny a komunitu jako celek. 

Kdo jsou „děti internetu“? 

Zaměřujeme se především na děti a dospívající ve věku 10 – 18 let, které se dostávají do konfliktní společenské situace, kterou může být: predelikventní chování a páchání trestné činnosti, agrese, násilí, šikana (kyberšikana) a týrání (včetně rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých skupin), užívání drog (včetně alkoholu a kouření), sexuální rizikové chování, vymezování se vůči autoritám. Dále tyto děti mohou prožívat komplikované životní události: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, předčasná sexuální zralost, časté střídání sexuálních partnerů, záškoláctví, konflikty v třídním kolektivu, sebevražedné pokusy anebo žijí v omezujících životních podmínkách, jakými mohou být: neschopnost sociální adaptace, navazování vztahů, absence jednoho z rodičů, nepodnětné, necitlivé rodinné prostředí, smrt jednoho z rodičů, týrání, absence zájmů, patologie rodičů (závislosti, psychiatrické onemocnění, apod.), zdravotní hendikep, izolace od společnosti a život ve virtuálním světě či neschopnost intenzivního kontaktu tváří v tvář. Souhrnem je cílová skupina definovaná také tím, že většinu svého volného času tráví neorganizovaným způsobem u počítače, a to do pozdních večerních hodin.

V čem je projekt tak unikátní?

Naše inovace nachází unikátní cílovou skupinu, která je jinak klasickou formou terénní práce nedosažitelná. Přinášíme novou formu terénní práce, efektivní a méně nákladovou, nežli je přímá práce v lokalitách, které jsou špatně dosažitelné (např. se tam nevyplatí zřídit nízkoprahové zařízení). Pro aktivizaci dětí používáme schopnosti a dovednosti klientů. Projekt činí z internetu užitečný a aktivní nástroj, který vede ke smysluplnému trávení volného času, prevenci sociální exkluze, k cestě jak poskytovat odborné poradenství a doprovázení v dospívání. Děti mají k dispozici na jdidoklubu.cz odborný poradenský chat, preventivní články, web samotný je bezpečným místem na internetu a prostorem k vlastnímu rozvoji. 

Čeho jsme zatím dosáhli?

Z pouhé myšlenky vznikla nová fungující forma služby. Od vzniku portálu jsme publikovali desítky preventivních článků. Portál je hojně navštěvovaný. Portál navštívilo 104 079 unikátních uživatelů v roce 2015, v roce 2016 pak již 110 048. Aktuální pracovní doba poradenského chatu je 5 hodin denně 5 dní v týdnu. Máme za sebou několik tematických měsíců – např. zaměřených na extrémismus, streetart, rozvody či bezpečnost na internetu. Velký ohlas mají soutěže. Vyhlásili jsme také soutěž o klientské komunitní miniprojekty „Co tě sejří“. Projekty s veřejně prospěšným potenciálem se rozběhly díky iniciativě našich klientů. Vybrali a podpořili jsme vznik 10 takových aktivit. Upoutávku můžete shlédnout ZDE. Natáčeli se sami dospívající. V poradně řešíme především témata internetové kriminality, podporu v rozhodování, intimní projevy dospívání, podporu při seberealizaci a krizovou intervenci. Během projektu vzniklo několik osvětových spotů. Realizujeme průběžně informační kampaně na sociálních sítích s cílem představit službu potenciálním klientům. Celkem je na portálu již více než 560 preventivních článků. Aktuální pracovní doba na chatu je stále 5 hodin denně (včetně překrývání pracovníků v době špičky) 5 dní v týdnu. Máme za sebou témata měsíce: (ne)bezpečné prázdniny (např. letní sporty), škola (nová škola, adaptace), jak si užít Vánoce, zimní sporty (bezpečnost), auta a motorky a mnoho dalších. Klienti si píší své blogy. Aktuálně máme 638 registrovaných členů klubu. 

Kdo za projektem stojí?

Projekt jako takový realizuje Česká asociace streetwork, která již více než 20 let sdružuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb je tedy leaderem v tomto oboru. Lidé, kteří již nyní pracují na projektu Streetwork Online, jsou zkušení pracovníci členských zařízení ČAS. Mají tedy bohaté zkušenosti z přímé práce s dětmi. Dva pracovníci projektu dokonce získali ocenění v každoročně udělovaných Výročních oborových cenách v kategorii Osobnost roku. Vedoucí projektu Cenu Správní rady za mimořádný přínos a celý tým Jdidoklubu.cz byl kolegy z oboru zvolen Týmem roku 2015. Více ZDE.

Česká asociace streetwork, z.s. je provozovatelem portálu Jdidoklubu.cz a odborným garantem jeho fungování.

Společnost Bohemia Energy je hlavním partnerem projektu – podpořila rozvoj a provoz portálu poprvé v polovině roku 2014. Od té doby svou podporu již dvakrát prodloužila, naposledy až do konce roku 2019. Děkujeme!

ČSOB je partnerem vzdělávání klubu v oblasti finanční gramotnosti.

Petr Vyhnálek (Evidence pro nízkoprahy) naprogramoval web jdidoklubu.cz a zdarma zajišťuje technický provoz.

       
hlavní partner projektu partner projektu partner projektu

 

 

 

 

 

 

Naše stránka na FCB: https://www.facebook.com/nizkoprahy 
O nás v médiích: Česká televize o aktivitě Co tě sejří

Tagy