Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Základy terénní práce s mládeží

Česká asociace streetwork vás zve na třídenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2021/0453-SP/PC.

Termín kurzu:

 • 6. – 8. 10. 2021

Výuka:

 • 1. den 10–17 hodin
 • 2. den 9–16 hodin
 • 3. den 9–17 hodin

Rozsah kurzu:

 • 24 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

 • 16

Anotace:

V rámci kurzu se účastníci seznámí s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu. Část kurzu je věnována online práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.

Kurz je určen začínajícím pracovníkům NZDM a NK a pracovníkům, kteří uvažují o rozšíření služby o terénní část.

Lektoři:

Mgr. Zuzana Mokrá – vystudovala obor sociální práce. Pět let pracovala jako terénní pracovnice s uživateli drog a ženami pracujícími v sex byznysu. Dalších 6 let pracovala v terénu, klubu a online s cílovou skupinou dětí a mladých lidí ve věku 12 až 26 let. Spolupracovala na terénním průzkumu na zakázku obce. Spolupracuje s ČAS jako hodnotitelka u rozvojových auditů.

Bc. Lukáš Kudláček – vystudoval sociální politiku a sociální práci na FSS MU v Brně. Sociální práci se věnuje od roku 2012. 5 let pracoval na pozici terénního pracovníka s cílovými skupinami ohrožené mládeže a uživatelů drog. Od roku 2018 působí jako vedoucí pobytové sociální služby pro osoby ohrožené bezdomovectvím zotavující se ze závislosti. Věnuje se také lektorské činnosti pro soukromý i neziskový sektor, přičemž se zabývá zejména tématy interpersonální komunikace. V neposlední řadě nabízí metodické konzultace pro sociální služby.

Místo konání:

 • Ratolest, Brno, tř. Kpt. Jaroše 7b (vchod z Koliště 13)

Cena kurzu:

 • 4 300 Kč
 • 3 800 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
 • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

 • 15. 9. 2021

Tagy

Cena kurzu

4 300 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 800 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.