Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: ČAS

Výcvik Kompetence ke kontaktní práci

Česká asociace streetwork Vás zve na sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci. Výcvik je akreditován MPSV (akreditace č. A2021/0487-SP/PC).

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob.

Anotace:

Eklektický – kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů  

Tréninkový – vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu

Sebezkušenostní – ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny

Výcvik – důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma

Kontaktní práce – základní jednotka výcviku – setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Pro:

 • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog 
 • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
 • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

Výstup:

 • Nalezení vlastního potenciálu v kontaktní práci
 • Schopnost improvizovat v různých situacích
 • Schopnost rozlišit moje x klientovy potřeby
 • Porozumění způsobu životního vyjádření klientů
 • Schopnost vytvářet atmosféru dialogického setkání
 • Zcitlivění, náhled na situace s klientem
 • Pragmatický přístup

Podmínky pro vstup:

 • zaslat věcný a konkrétní motivační dopis, ze kterého se skutečně dozvíme, co si od výcviku slibujete, popřípadě, co vás vedlo k rozhodnutí přihlášku podat - maximální rozsah 1/2 normostrany
 • zaslat profesní životopis + aktuální kazuistiku - zaměřenou na popis budování vztahu s klientem (i neuzavřený proces) - ze kterého poznáme, jak o svojí práci přemýšlíte - max. rozsah 1 normostrana
 • Tyto 3 náležitosti pošlete při přihlášení na email smejkalova@streetwork.cz
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty
 • dosažení věku min. 21 let
 • jste motivováni se profesně rozvíjet prostřednictvím práce na sobě
 • chcete porozumět sobě a klientovi v kontaktu
 • úspěšně projdete výběrovým pohovorem

Podmínky absolvování:

 • absence je možná pouze v rozsahu jednoho třídenního setkání
 • aktivní zapojení do kurzu - práce ve skupině, individuální úkoly apod.
 • ochota pracovat s osobními obsahy a aktuálním pracovním materiálem
 • dodržování pravidel skupiny
 • absolvování stáže, odevzdání domácích úkolů
 • úspěšné obhájení portfolia

Lektoři: Mgr. Eva Janků a Mgr. Michal Zahradník

 • certifikovaní supervizoři ČASu

Termíny výcviku:

 • Přijímací pohovor s uchazeči proběhne po předchozí individuální domluvě.
 • 1. Setkání 29. – 30. 4. 2024 (2 dny)
 • 2. Setkání 24. – 26. 6. 2024 (3 dny)
 • 3. Setkání 5. – 7. 8. 2024 (3 dny)
 • 4. Setkání 14. – 17. 10. 2024 (4 dny)
 • 5. Setkání 2. – 5. 12. 2024 2024 (4 dny)
 • 6. Setkání 3. – 6. 2. 2025 (4 dny)
 • 7. Setkání 7. – 9. 4. 2025 (3 dny)

Místo konání:

Cena kurzu:

 • Cena výcviku 25.800 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s.  cena 22.900 Kč.

Ubytování (350Kč/noc) i stravu si účastníci hradí sami na místě v hotovosti. Skupina si společně vaří.

Uzávěrka přihlášek:

 • 29. 2. 2024. Na výcvik je možné se hlásit i po uzávěrce.

Související články:

Tagy

Cena kurzu

25 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 22 900 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.