Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany

Česká asociace streetwork Vás zve na dvoudenní kurz Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany. Kurz je akreditován MPSV.

Rozsah kurzu:

 • 14 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

 • max. 20 osob

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby pro děti a mládež zejména NZDM spojené s terénní formou.

Termín kurzu:

 • 3. – 4. 6. 2021

Výuka:

 • 1. den: 10 – 16 hod.
 • 2. den: 8 – 15 hod.

Lektor kurzu:

Mgr. Jindřich Racek – projektový manažer – LUMOS mezinárodní organizace propagující transformaci soc. služeb pro děti a mládež, inspektor sociálních služeb.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na základní metodu sociální práce, kterou je individuální plánování. Během kurzu se účastníci naučí: Jak je individuální plánování začleněno do systému standardů kvality sociálních služeb a jak je ukotveno v jednotlivých zákonech. Jak začlenit individuální plánování do celého procesu práce s klientem (jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy, hodnocení naplnění cílů služby). Jak vést evidenci plánů a záznamy o plánování v souladu s požadavky standardů kvality. Další část vzdělávacího programu je zaměřena na to, jak plánovat společně s klientem (dítětem, mladým dospělým), jak hledat jeho zakázku a jak formulovat cíle a jak realizovat plán. Účastníci budou seznámeni s modelem, který je uplatňován v sociálně právní ochraně dítěte (přístup zaměřený na nenaplněné potřeby) a na základě kazuistiky se účastníci pokusí vytvořit individuální plán na zkoušku.

Osnova kurzu:

1. den

 • Jak chápete IP ve vaší službě?
 • Legislativa, která se týká individuálního plánování a provázanost IP s dalšími standardy kvality.
 • Jak dobře nastavit cíle pro vaši cílovou skupinu, aby se dobře plánovalo.
 • Proces plánování terminologie a evidence procesu individuálního plánování v organizaci.
 • Začlenění procesu IP do procesu jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy v terénních službách a NZDM.

2. den

 • Sociálně právní ochrana versus NZDM
 • Vyhodnocování potřeb dítěte
 • Pomocné nástroje pro získávání informací k stanovení IP
 • Formulování cílů a realizace plánu.
 • Zaznamenávání průběhu služby a IP

Místo konání:

 • Ratolest, Brno

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 700 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 100 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek:

 • 13. 5. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 100 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776