Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Talentify.me pomáhá dětem s doučováním

Nadace Albatros představuje českou verzi platformy Talentify.me, která nabízí pomoc s doučováním všem dětem napříč sociálními vrstvami. Jednoduše a nyní navíc online.

Tempo klasické výuky je rychlé a nároky na studenty jsou rok od roku větší, doučování se proto stává potřebným doplňkem běžného vzdělávacího systému. Ne všechny děti však na klasické doučování dosáhnou, ať už z důvodů sociálních, nebo finančních. Pomoci má platforma Talentify.me, která byla v ČR nově spuštěna. 

Talentify.me se zrodila v Rakousku v roce 2015, kde ji pro společné učení využívá pravidelně více než 9000 školáků ve věku mezi devíti a devatenácti lety. Klíčová je při tom přímá spolupráce se školami, v Rakousku jich je momentálně zapojeno na 500. Českou verzi aplikace zprovoznila v uplynulých týdnech Nadace Albatros, která podporuje vzdělávání dětí a mladých lidí se sociálním znevýhodněním.

Vše funguje na principech peer to peer vzdělávání: děti z různého prostředí se mohou učit společně, důležitá je přitom vzájemnost, kdy se vrstevníci mezi sebou učí, co potřebují, a jiným radí s tím, co samy ovládají. Díky tomu se obohacují navzájem, zvyšují svoji odpovědnost, sebevědomí a dovednosti. Talentify.me tak nedělá z dětí pouhé příjemce pomoci, ale aktivně je vede k tomu, aby samy hledaly své přednosti a nabídly je okolí. 

Vzhledem k tomu, že se spuštění časově setkalo s nástupem koronavirové krize, bylo Talentify.me – běžně postavené na skutečných setkáních – obohaceno o nástroje pro výuku online.

Do budoucna bude Talentify.me navíc otevřena i zaměstnavatelům, kteří zde budou mít možnost nabízet pracovní stáže nebo si vybírat aktivní mladé lidi do svých týmů.

Doučování v době korony

S přihlédnutím k aktuálním podmínkám ve vyučování se platforma momentálně zaměřuje především na nejpotřebnější skupiny dětí, které kvůli nevyhovujícímu sociálně-ekonomickému zázemí ztrácí oproti ostatním ještě více než za normálních okolností.Mnohé děti neměly kvůli sociálnímu vyloučení a/nebo finanční situaci v rodině adekvátní podmínky na domácí přípravu a vzdělávání ani v běžném režimu. S krizovou situací se to všechno umocnilo,“ popisuje Jitka Votavová z organizace ROMEA, na kterou se v této souvislosti obrací romští studenti středních a vysokých škol s potřebou doučování nebo jiné pomoci.

Na situaci vývojáři platformy zareagovali také snazší registrací. Talentify.me věnuje zvláštní pozornost ověřování pravé identity uživatelů pomocí potvrzení školy, na které žáci studují. Nyní je však do Talentify.me díky snazší registraci umožněn vstup dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů, současných či bývalých pedagogů či dospělých z jiných oborů. Ti sice nemohou aktivně kontaktovat registrované uživatele, čímž je zajištěno jejich bezpečí v online prostoru, mohou však nabízet svou pomoc.

Sociální síť zaměřená na doučování přitom myslí i na školáky, kteří se sami z různých důvodů registrovat nemohou. Pokud jim někdo ze známých, nebo například sociální pracovník, chce pomoci s vyhledáním doučování, může se zaregistrovat za ně. Pracovníci stojící za Talentify.me pak osobně pomohou s hledáním vhodného dobrovolníka.

Talentify.me tedy není krátkodobý projekt hasící aktuální situaci. Je zaměřen na dlouhodobou spolupráci se školáky, jejich rodiči, školami a do budoucna i s potenciálními zaměstnavateli. Aktuálně se nicméně soustředí především na pomoc nejpotřebnějším, která se nyní s postupným otevíráním škol stává stále důležitější.

V příloze pod článkem najdete informační materiály – bannery (.jpg) a leták (.pdf) ke stažení určené dětem a mládeži.

Pokud Vás projekt zaujal, můžete pokračovat na webu Talentify.me.

Nadace Albatros 

Nadace Albatros podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí. Podporuje včasný nástup dětí z šesti vyloučených lokalit do kvalitních mateřských škol, financuje také sedm stipendijních programů pro středoškolské i vysokoškolské studenty. Každý školní rok doprovází ve vzdělání více než 600 dětí a mladých lidí žijících pod hranicí chudoby, dětí rodičů s nízkým vzděláním a romských dětí a mládeže. Pomáhá také ke sdílení dobré praxe a inspirace mezi pedagogy, kteří chtějí zajistit moderní, motivující výuku postavenou na principech inkluze. Založena byla v roce 2016 společností Albatros Media, která nadaci každoročně věnuje více než 10 milionů korun.

Tagy

Přílohy