Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Rozdělená společnost – a jak ji zase spojit

Ilustrační foto
9. 1. 2019
Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu, v rámci níž podpoří projekty, které směřují k překonávání dělících linií ve společnosti.

Naše společnost je rozdělená, slyšíme ze všech stran. Co ale s tím? Jaké jsou cesty, které lidi z rozličných sociálních skupin znovu svedou dohromady? Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu, v rámci níž podpoří projekty, které směřují k překonávání dělících linií ve společnosti. Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019, o podporu je možno žádat čtvrtletně. 

Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporuje vzájemnou spolupráci mezi Čechy a Němci. Problém rozdělení společnosti je palčivý jak v České republice, tak i v Německu. V rámci mimořádné grantové výzvy budou příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů podpořeny takové společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Vítány jsou inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti, ale také vzdělávací a diskuzní formáty.

O podporu svých nových česko-německých aktivit až do výše 70 % mohou nadto žádat také subjekty z menších obcí, městských periférií nebo z oblastí se sociálním napětím. Není nutné, aby jejich projekty souvisely s tématem rozdělené společnosti. Vítány jsou zejména několikadenní setkávací formáty středních odborných škol/učilišť a center pro mládež.

Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci tohoto programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení českého i německého partnera do projektu. Další informace najdete na http://www.fb.cz/co-podporujeme/tema-roku/2019/pojd-do-toho-prekonavani-delicich-linii-ve-spolecnosti.

Své projektové nápady s námi před podáním žádosti konzultujte. Pomůže Vám s nimi Jacob Venuß, jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004.