Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Novoroční přání České asociace streetwork: Nazývejme terénní sociální prací to, co jí doopravdy je

Nový rok je časem ohlížení i přání. V České asociaci streetwork jedno takové do roku 2024 máme. V tom předchozím jsme se opakovaně setkávali s tím, že terénní sociální práce byla dezinterpretována a byly za ni vydávány i aktivity, které do ní nepatří. Rozhodli jsme se proto stručně popsat, co je terénní sociální práce podle nás. Do nového roku si přejeme, aby v něm jako terénní sociální práce bylo nazýváno to, co jí opravdu má být. Za všechny členy asociace vám přejeme úspěšný a důstojný nový rok!

Termíny „streetwork“ a „outreach work“ jsou synonyma. V českém prostředí preferujeme termín streetwork pod vlivem německých kolegů, kteří tuto metodu sociální práce v ČR zaváděli. V anglicky mluvících zemích se užívá termín outreach work. Co si ale pod tímto pojmem představit? Česká asociace streetwork představuje 5 hlavních bodů terénní sociální práce.

 • Terénní práce cíleně aktivně vyhledává a monitoruje vybrané skupiny potenciálních klientů/tek v jejich prostředí, čili tam, kde se nacházejí.
 • Terénní pracovníci/e kontaktují, osloví klienty/ky a naváží s nimi prvotní kontakt, který při zájmu klienta/ky udržují.
 • I v případě odmítnutí služby nebo kontaktu je kontakt nabízen opakovaně, lokalita opakovaně navštěvována.
 • Důležitá je spolupráce v terénu, kdy dochází k identifikaci potřeb klienta, jeho nepříznivé sociální situace, a následně k jejímu řešení. Tato spolupráce je flexibilní a pohotově reaguje na změny v situaci.
 • Terénní pracovníci/e jsou schopni/y řešit záležitosti klientů/tek včetně konzultací na místě a mají dovednosti interagovat s klienty/kami v terénu, pracovat metodou kontaktní práce a case managementu.
 • Kromě aktivního kontaktování klientů/ek terénní pracovníci provádějí depistáž a monitoring, aktivně pracují se sebranými daty a pravidelně je vyhodnocují. Jsou znalci lokalit, ve kterých pracují, znají kontext, ve kterém jejich klienti/ky žijí a pohybují se.

Co naopak není terénní práce:

 • Terénní pracovníci tu nejsou od toho, aby roznášeli letáky.
 • Také tu nejsou od toho, aby klienty vyháněli z míst, kde tráví čas nebo jiným způsobem nahrazovali činnost městské nebo státní policie či jiné represivní složky. Pokud chování klientů narušuje veřejný prostor, pracovníci na to reagují, chování neschvalují.
 • Pohyb v terénu nemá za primární cíl pozvat a stáhnout klienty do kanceláře, konzultovny nebo klubu, ani je v rámci pobytu venku zabavit a nabízet volnočasové aktivity.
 • Pokud se pracovníci sice pohybují mimo kancelář, ale aktivně neoslovují potenciální klienty či aktivně nezjišťují potřeby klientů v dané lokalitě, a neřeší jejich nepříznivou sociální situaci, nejedná se o terénní práci.
 • Pohyb v terénu, kdekoli v prostředí klientů/ek bez strukturovaného sběru a následného vyhodnocování informací také není terénní práce.
 • Terénní práce není návštěva úřadů, zaměstnavatelů a jiných stakeholderů. Byť tyto návštěvy mohou s terénní prací souviset.

Co z toho plyne?

Pokud pouze roznášíte letáky, pokud nepracujete s daty, pokud za směnu opakovaně potkáte pouze jednoho, dva klienty/ky – pak to není terénní práce, ale plýtvání veřejnými prostředky. Choďte tam, kde se nachází klienti/ky, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Pokud nebudete pracovat přímo s nimi, aktivně zjišťovat jejich potřeby a pomáhat řešit nepříznivou sociální situaci, terénní práce nedostojí svému významu.