Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

ČAS na Valné hromadě bilancovala uplynulý rok

Každoroční valná hromada ČAS, která letos proběhla 27. listopadu 2023, byla příležitostí zhodnotit uplynulý rok a projekty, které asociace v tomto období realizovala. Kromě toho přítomní členové také upozornili na aktuální problém s poskytováním služeb v online prostoru. Tato forma je mezi klienty často žádaná a populární, v legislativě však nemá oporu.

ČAS v roce 2023: Propojování škol a sociálních služeb, interkulturní asistenti i podpora tréninkového zaměstnávání

Valná hromada asociace byla i příležitostí pro zhodnocení uplynulého roku a projektů, které v něm má asociace za sebou. „Pokračovali jsme intenzivně v práci ve většině oblastí, kterým se v posledních letech věnujeme. Velkou radost máme z průběhu i výsledků dvouletého projektu zaměřeného na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, který probíhal na pražských středních i základních školách. Úzké propojování sociálních pracovníků a škol a využívání metody case managementu při něm považujeme za důležité téma nejbližších let. Souvisí i s dramatickými daty o zhoršujícím se duševním zdraví mladých lidí v Česku,“ vysvětlila Martina Zikmundová.

Na aktuální poptávku v terénu odpovídá i projekt hrazený z prostředků UNICEF vložených do rozpočtu pražského magistrátu, který se zaměřil na pilotní zavádění pozic interkulturních asistentů pro kontakt s dětskými uprchlíky z Ukrajiny do týmů několika vybraných pražských nízkoprahových klubů.

„Dlouhodobě se věnujeme podpoře tréninkového zaměstnávání lidí se sociálními hendikepy. Společně s oblastí bydlení jej považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí jejich stabilizace a úspěchu při řešení jejich problémů,“ uvádí Martina Zikmundová. Asociace se v této oblasti angažuje na celostátní úrovni konkrétními aktivitami (pořádání kulatých stolů v regionech, podpora místních sociálních podniků) i propagací tématu tréninkového zaměstnávání a advokačními aktivitami při přípravě vznikajícího zákona o sociálním podnikání. Zákon již prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením a ministerstvo práce a sociálních věcí jej má v nejbližší době předložit na jednání vlády. Česká asociace streetwork se také ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a Agenturou pro sociální začleňování podílí na testování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti tzv. integračních pracovních míst.

Vybrané projekty České asociace streetwork v období listopad 2022 – listopad 2023

  • Dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (iKAP II – Inovace ve vzdělávání – Praha): dokončení dvouletého projektu pilotujícího využití case managementu při práci s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, práce s osmi desítkami studentů a studentek, vznik platformy k tématu, metodiky, infografiky
  • Interkulturní práce s dětmi a dospívajícími přicházejícími z Ukrajiny (UNICEF, projekt MHMP): zavedení pozic interkulturních asistentů do vybraných pražských nízkoprahových klubů, ti působí v terénu, pomáhají zlepšit komunikaci s mladými Ukrajinci a Ukrajinkami, kteří přišli do Česka v důsledku probíhající války, prevence nežádoucích jevů, kterými jsou ohroženi, síťování a podpora těchto asistentů
  • Tréninkové zaměstnávání: dokončení projektu Tréninková pracovní místa – práce a stabilita (Active Citizens Fund), pokračování provozu sociálních podniků Restart shop 1 i 2, charitativní obchody nabízí tréninková pracovní místa pro lidi se sociálním hendikepem, dále nízkoprahové zaměstnávání lidí bez domova na úklidových pracích veřejného prostranství (ve spolupráci s MČ P7 a Centrem sociálních služeb Praha), kampaň a webové stránky treninkovezamestnavani.cz, konference Tréninková pracovní místa – práce a stabilita (12.9.2023, Praha),  kulaté stoly v regionech, koordinace Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ), advokační činnost k tématu a připravovanému zákonu o sociálním podnikání
  • PR aktivity: (ČASovaná bota – vyhlášení streetworkera roku, a streetworkového týmu roku 2022, Týden nízkoprahových klubů 2023 – zapojilo se do něj 126 zařízení se 240 programy)
  • Mezinárodní projekty: asociace byla v uvedeném období zapojena do několika mezinárodních projektů, v rámci nich například vznikají napříč několika evropskými zeměmi indikátory kvalitního streetworku a příručka k tomu, jak je poznat a výzkumně sledovat, dva celoevropské týmy sledují dobré praxe při práci s mládeží a dochází k setkáním streetworkerů z různých evropských zemí

Téma: Narůstá zájem klientů o poskytování sociálních služeb online, v legislativě nejsou nikde ukotveny

„V období opakované pandemie koronaviru spojené s omezením pro setkávání se i sociální služby, stejně jako řada jiných odvětví, výrazně posunuly v možnostech a dovednostech pro poskytování služeb v online podobě. I po skončení pandemie se dnes sociální pracovníci z organizací sdružených v naší asociaci stále častěji setkávají s požadavky klientů služeb na jejich poskytování v online podobě,“ vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork (ČAS). Ona i jednotliví pracovníci připomínají důležitý fakt – že poskytování těchto služeb v online podobě stále není jasně popsáno v zákonu o sociálních službách, který definuje právní rámec poskytování těchto služeb.

„Online prostor je pro dospívající přirozeným prostředím, Komunikují zde mezi sebou, seznamují se, tvoří svou identitu nebo hledají informace. Pro některé z nich je to nejsnazší způsob, jak nás kontaktovat, když potřebují něco ze svého života sdílet nebo řešit. Pro klienty a klientky se sociální fobií nebo úzkostmi je online kontakt jediným způsobem, jak najít pro sebe odbornou pomoc,“ říká Augustina Micková z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Beztíže z Prahy.

„Online forma poskytování služeb je dnes běžnou praxí, nejen pro dospívající, ale také pro adiktologické klienty. Bylo by vhodné, aby ministerstvo práce a sociálních věcí na tuto situaci reagovalo například vydáním metodického pokynu a zohlednilo tuto praxi i v připravované novele zákona o sociálních službách. Nesoulad praxe se zákonem přináší službám i krajům problémy ve vykazování,“ upozorňuje Martina Zikmundová. I přes částečné zjednodušení díky využití online nástrojů nebudou mít stávající sociální služby v České republice dostatečnou kapacitu, aby pokryly potřeby poradenství a krizové péče pro oblast duševního zdraví u dospívajících. V České republice chybí například národní chatovací linka pro děti a dospívající. Inspirací pro ni by mohl být projekt “ípéčko” (www.ipcko.sk), který úspěšně funguje v sousedním Slovensku. 

Tagy