Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Streetwork a instituce

Nový projekt zahraniční spolupráce zahájila Česká asociace streetwork s partnery z Finska a Švédska.

Česká asociace streetwork získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce podporu z programu Erasmus+, díky níž během osmnácti měsíců uskuteční sérii výměnných stáží a odborných školení ve spolupráci s partnerskými organizacemi Aseman Lapset (Finsko) a GÖTEBORGS STAD - Fältgruppen city (Švédsko). Projekt Street Workers and Institutions (zkráceně SWIT) s číslem 2023-1-CZ01-KA210-YOU-000157853 trvá od 1. 11. 2023 – 30. 4. 2025.

Projekt se zaměřuje na spolupráci streetworkerů a streetworkerek a státních, krajských či městských institucí. Každá ze zapojených zemí bude hostit skupinu stážistů, smíšenou jednak národnostně, jednak profesně, tzn. skupina bude složená ze streetworkerek/streetworkerů a úřednic/úředníků. Hostitelské organizace připraví program složený z praktické stáže a školení na vybrané téma (obchod s lidmi, street-mediation, boj s dezinformacemi).  

Navíc v každé zemi uspořádáme odborný seminář, kde budeme získané zkušenosti sdílet s pracovníky a pracovnicemi místních organizací. 

Inspirací pro projektový záměr byla předchozí spolupráce s finskými partnery a náš poznatek, jak obrovský rozdíl je mezi českou a finskou společností v úrovni důvěry v instituce. Nízká úroveň důvěry v instituce je jednou ze zásadních brzd úspěšnosti sociální práce, reprezentované veřejnými institucemi, ale také brzdou participativní občanské společnosti,“ říká spoluautorka projektu a ředitelka ČAS Martina Zikmundová.

U severských partnerů se chceme podívat hlouběji na to, jakým způsobem mohou nevládní organizace ve spolupráci s veřejnou správou tuto důvěru posilovat.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Tagy