Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Týden nízkoprahových klubů 2023: Kluby představí na 126 místech ČR své programy

Praha, 12.9.2023 – Tématům duševního zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami i podpoře dětem a mladistvým, kteří do Česka odešli z území napadané Ukrajiny kvůli probíhající válce se budou věnovat programy letošního Týdne nízkoprahových klubů. Sedmnáctý ročník této akce pořádá po celé republice ve dnech 18.-22. září Česká asociace streetwork. Široké veřejnosti se během těchto dnů otevřou nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky.

V rámci Týdne nízkoprahových klubů mohou rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti na desítkách různých míst republiky nahlédnout do provozu nízkoprahových zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.

Programy a aktivity nízkoprahových klubů se během celé akce budou věnovat třem hlavním tématům letošního ročníku: duševní zdraví dětí a dospívajících, spolupráce sociálních pracovníků se školami a podpora dětí a dospívajících z Ukrajiny.

„Téma duševního zdraví dětí a dospívajících považujeme za jedno z nejvýznamnějších a nejpotřebnějších témat současnosti. Zkušenosti klubů z poslední doby ukazují, jak potřebná je intenzivnější spolupráce se školami a mulltidisciplinární koordinovaná spolupráce zdravotníků, psychologů, terapeutů zahrnující také práci s rodinou a osobami pro dítě blízkými. Sociální pracovník může v této spolupráci mít roli case managera a hybatele spolupráce v lokalitě, kde působí. Od prevence předčasných odchodů ze vzdělávání se často dostáváme k řešení duševního zdraví, násilí v rodinách, nebo jejich těžké socioekonomické situaci. Stále je zde skupina dětí a dospívajících z Ukrajiny, na které sociální služby nedosáhnou., Přetrvává jazyková a kulturní bariéra. V rámci kampaně ukážeme také interkulturní práci, která by měla být ve službách pro děti a mládež postupně samozřejmostí,“ představuje hlavní témata letošního Týdne nízkoprahových klubů Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

Dnešní streetwork: Spojka mezi světy a obory

Podtitul letošního Týdne nízkoprahových klubů zní „Streetwork dnes: spojka mezi světy a obory“. „Chceme tím na řadě programů a příkladů ukázat, že streetwork již dnes není pouze o přímé kontaktní práci v ulicích a klubech – i když ta je stále jeho základním stavebním kamenem. Mnozí streetworkeři a streetworkerky jsou komplexními odborníky, kteří působí v řadě víceoborových skupin, mnohé sami vedou a jsou tak často odbornými spojkami mezi řadou oborů – od sociální práce, řešení problémů ve školách, v oblasti bydlení,duševního zdraví, závislostí, či adaptace válečných uprchlíků,“ přibližuje šíři práce dnešních streetworkerů Martina Zikmundová.

Stovky programů po celé České republice

V uvedených dnech se uskuteční programy v nízkoprahových klubech na 126 místech po celé republice. Jejich podrobný přehled rozdělený podle jednotlivých regionů je k dispozici na webové stránce streetwork.cz ZDE.

Více informací poskytne:

Václav Zeman, Česká asociace streetwork (ČAS) – mediální servis tel.: 732 151 250 mail: vaclav.zeman.pr@gmail.com

Tagy

Přílohy