Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Práce s příchozími z Ukrajiny v kontextu prevence pracovního vykořisťování

Společně s organizací La Strada, která nás s tímto tématem oslovila, uspořádala ČAS 24. května 2023 online setkání s názvem „Prevence pracovního vykořisťování, nelegální zaměstnávání a příchozí z Ukrajiny - poznatky a novinky z terénu“. Rádi bychom vás seznámili s důležitými výstupy, které na setkání zazněly.

Téma nelegálního zaměstnávání, porušování pracovně-právních předpisů, pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi je mezi dospívajícími a mladými dospělými – zejména těmi, kdo přicházejí z Ukrajiny – urgentní.

Nejvíce ohrožení jsou dospívající starší 15 let, kteří nejsou zapojení do školského systému, nejsou tu dobře orientovaní, často jsou bez kontaktů na vrstevníky, přátele, mohou být v České republice sami bez doprovodu rodičů. V praxi se lze setkat s tím, že tyto osoby pracují na cizí pasy, nebo bez smlouvy.

Jak upozorňuje pracovnice Anastasia z La Strady, která se specializuje právě na práci s dětmi a nezletilými, dochází zde také ke střetu odlišných sociokulturních rámců. Na Ukrajině je normou, že děti a mladiství svým rodičům hodně pomáhají – ať už v práci, domácnosti, v péči o mladší sourozence apod. Důležité je podle Anastasii s dětmi respektující formou mluvit o jejich právech a nabízet jim i jiné možnosti, edukovat rodiče. Jako sociální pracovníci vždy zjišťujeme, zda jsou naplňovány potřeby dítěte a řešíme ty případy, kde tomu tak není.

Pokud existuje podezření na pracovní vykořisťování, lze se obracet na organizaci La Strada a situaci konzultovat. Terénní služby, které se věnují dětem a mladistvým, mohou využít nabídku společného terénu s terénní službou La Strady, aby společně oslovili vytipované ohrožené děti. Tyto společné terény plánujeme realizovat v rámci pražského projektu „Interkulturní asistenti v terénních službách“. Projekt vznikl jako reakce na identifikované bariéry stávajících sociálních služeb pro práci s uprchlíky – jazyk a kapacita.

Díky tomuto projektu Magistrátu hl. m. Prahy, kde je ČAS partnerem, bude Česká asociace streetwork zaměstnávat 10 interkulturních asistentů, kteří budou součástí stávajících NZDM a TP v Praze a budou s mobilním týmem vyhledávat a oslovovat děti a mladistvé z Ukrajiny a pracovat s nimi. Děti z Ukrajiny v zásadě nemají pojem o tom, co znamená koncept NZDM a interkulturní asistent je tak důležitým článkem pro navázání komunikace a důvěry.

Co se týče oblasti prevence a vzdělávání, La Strada dále nabízí NZDM workshop pro mladistvé, kteří mají zkušenost s vykořisťováním. Jde o interaktivní preventivní workshop na míru ve vašem zařízení, jehož cílem je předcházet rizikům. V příloze rovněž najdete materiály La strady, které můžete v rámci služby distribuovat. Jedná se o letáky v ukrajinštině určené dětem a mladým lidem, kteří mají zkušenost s vykořisťováním, s kontaktem na pomoc.

ČAS do nabídky vzdělávacích kurzů zařadí vzdělávání na téma terénní práce s migranty, interkulturní kontext. Vnímáme, že toto téma zde je a že je důležité ho komunikovat a řešit.

Přílohy: 

Tagy

Přílohy