Nebylo nic nalezeno.

Foto: Michal Zahradník

Zahrada má 60!

Nestor kontaktní práce, supervizor, lektor a chovatel čolků Mgr. Michal Zahradník oslaví 27. května kulaté narozky.

Michal Zahradník se narodil 27. 5. 1963 v Pardubicích, kde absolvoval přírodovědnou větev Gymnázia (1982). V Olomouci pak vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého, obor Český jazyk a Historie (1987). V letech studií se jeho zájmy profilovaly od přírodovědných k humanitním, hlavně tíhl k poezii a divadlu. To jej po čase přivedlo i k práci ve prospěch komunit –⁠ jako dobrovolník pracoval v pardubickém Romském centru, opakovaně pobýval ve slovenských osadách, pracoval v nezávislých iniciativách).

Intenzivně se věnoval alternativnímu divadlu, spoluzaložil pohybové divadlo Jumping Hamada. Sem tam píše básně, z nichž některé vyšly knižně (např. v roce 2006 vyšla sbírka Děti v lese a jiné básně v nakladatelství Terra Madoda).


Michal Zahradník s Petrem Klímou v Řeži u Prahy na Kurzu podpory a sebepodpory středního managementu pořádaném ČAS v roce 2010

V roce 1995 začal pracovat jako sociální asistent –⁠ streetworker a metodik oddělení sociální prevence na Okresním úřadě v Chrudimi. Absolvoval semináře a stáže k metodám a formám sociální práce s mládeží v západní Evropě a k drogové prevenci (Reutlingen, 1995, Curych, 1997, Moliazo, 1998), účastnil se vzdělávání sociálních asistentů u Saské sociální akademie. V letech 1999–⁠2001 absolvoval kurz supervize pro zkušené streetoworkery, a také vzdělávání supervizorů pod vedením PaedDr. Petra Klímy.

Je jedním ze zakládajících členů ČAS. V roce 1999 zakládal v Pardubicích kontaktní centrum a terénní programy pro zmírňování rizik působených drogou. V roce 2003 inicioval realizaci průzkumu drogové scény v Pardubickem kraji RAP a vedl výzkumný tým. Jako odborný ředitel vedl o.s. Šance pro Tebe na Chrudimsku. Jako lektor se podílel na Vzdělávacím programu Gabriel a dalších vzdělávacích programech ČAS. Podílel se na práci redakční rady publikací Kontaktní práce. 


Michal Zahradník a Eva Janků u Michala na zahradě, 2022

Již 15 let vede Michal spolu s Mgr. Evou Janků sebezkušenostní výcvik Kontaktní práce, který postupně rozvíjejí.

Od roku 2000 působí také jako supervizor a metodik. Pracoval rovněž jako metodik rozvoje kvality organizace Šance pro Tebe. V roce 2012 obdržel Časovanou botu. Tu ostatně v roce 2001 spoluvymyslel a vytvořil ji z dlažební kostky a z prochozené oranžové gladiátorky, kterou věnovala Alena Vosáhlová. Potkat jej můžete také na kurzu Institutu kontaktní práce Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky).


Michal Zahradník s Alenou Vosáhlovou na Jůnově statku při lektorování kurzů Vzdělávacího programu Gabriel, ČAS, 2002

Text: Aleš Herzog

Tagy