Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Týden nízkoprahových klubů 2022: Poznejte místa, která pomáhají mladým lidem v tíživých situacích

Praha, 13.9.2022 - Ve dnech 19. až 23. září se více než stovka nízkoprahových klubů po celé republice otevře i pro širokou veřejnost. Česká asociace streetwork (ČAS) v těchto dnech pořádá již šestnáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů. Cílem akce je seznámit návštěvníky s fungováním a významem této sociální služby. Letošní ročník se zaměří i na přiblížení dopadů chudoby na životy dětí a na projevy uprchlické krize v nízkoprahových klubech.

Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti mají v uvedených dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.

V programu letošního Týdne nízkoprahových klubů jsme se zaměřili na dvě aktuální témata, která nás doprovázejí většinu tohoto roku a ovlivňují životy tisíců lidí v České republice. Jde o válku na území Ukrajiny a s ní spojený příchod tisíců uprchlíků na území České republiky a rostoucí ceny energií a potravin a s nimi spojenou zhoršenou sociální situaci řady rodin,“ přibližuje hlavní témata letošního ročníku Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork. „Chceme veřejnosti více přiblížit, jak vypadá život dnešních teenagerů, jejichž rodiče se potýkají s chudobou a životem v existenční nejistotě. Zároveň přiblížíme i to, jak se dnes v České republice žije mladým lidem, kteří museli kvůli válce opustit svůj domov a ten dočasný našli v některém z českých měst,“ dodává Martina Zikmundová.

Jedna ze zajímavých akcí letošního Týdne nízkoprahových klubů se uskuteční v Plzni. Jmenuje se Otevřená PIXLA a netradiční zážitkovou formou návštěvníkům přiblíží téma ubytoven a sociálního vyloučení. „Ti, kdo 23. září přijdou do našeho klubu, si v jednom z programů budou moci vyzkoušet, jak se dá žít v pěti lidech na prostoru dvaceti čtverečních metrů za dvacet tisíc korun měsíčně,“ popisuje část programu Michal Beneš, koordinátor NZDM Pixla. „Tématu sociálního vyloučení se věnujeme dlouhodobě. V současné situaci pozorujeme, že se ohrožení chudobou více prohlubuje. S klienty často řešíme velmi složité situace a snažíme se jim s nimi pomoci, protože to mnohdy není v jejich silách. Jednáme proto i s rodiči, učiteli, úředníky, OSPOD a dalšími klíčovými aktéry,“ dodává Beneš. Dopoledne a odpoledne budou v sídle organizace Ponton, která tento plzeňský nízkoprahový klub provozuje, probíhat programy pro odbornou a pro širokou veřejnost a večer se pak v univerzitní kavárně Družba bude konat přednáška, beseda a hudební vystoupení.

V kopřivnickém nízkoprahovém klubu Kamarád se v ten samý den bude konat česko-ukrajinská akce zaměřená na druhé z uvedených témat Týdne nízkoprahových klubů. Na Kamarádském festiválku vystoupí ukrajinští hudebníci pod vedením Iriny Vančinské, Veronika Kačová ze souboru Cikne Čhave s tanečním vystoupením nebo rapper Michajlov, který se s dětmi setká přímo v prostorách nízkoprahového klubu. Během odpoledne si prostory tohoto klubu, který provozuje Armáda spásy v České republice, budou moci prohlédnout i zájemci z řad veřejnosti.

Úplný program Týdne nízkoprahových klubů 2022 – podívejte se, jaké akce se budou konat ve vašem kraji

Zde naleznete podrobný program Týdne nízkoprahových klubů 2022 (akce jsou v něm rozděleny podle jednotlivých krajů): https://www.streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3785/co-chystaji-nizkoprahy-v-ramci-tydne-nizkoprahovychklubu-2022

Více informací poskytne:

Václav Zeman, Česká asociace streetwork (ČAS) – mediální servis
tel.:
732 151 250
mail: vaclav@storyhunters.cz

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou registrovanou sociální službou. Jejich cílem je vyhledávat a kontaktovat děti a dospívající v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci s nimi řešit. Většina nízkoprahových klubů má kromě ambulantní i terénní formu - streetwork. Je to doporučená dobrá praxe.

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizací poskytovatelů terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako casodcasu.cz, pracenaulici.cz, restartshop.cz nebo kontaktniprace.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.

Tagy

Přílohy