Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Sociální pedagogové přispívají k účinnějšímu řešení sociálních problémů žáků i jejich rodin

Současná ekonomická situace spojená s rostoucími cenami potravin i energií je příčinou nárůstu sociálních problémů mnoha rodin. Pomoci zmírňovat dopady těchto problémů na vzdělávání a školní docházku dětí, předcházet předčasným odchodům některých žáků ze vzdělávání a celkově přispívat k dobrému klimatu ve školách i s ohledem na začleňování ukrajinských dětí v kolektivech mohou sociální pedagogové. Česká asociace streetwork proto vyzvala nového ministra školství, aby je v připravované novele zákona o pedagogických pracovnících zařadil mezi dlouhodobě financované pozice pedagogických pracovníků ve školách.

„Již dnes můžeme v případě řady klientů našich služeb sledovat, jak negativní byly dopady zdražování a ekonomické nestability na řadu rodin v posledních měsících školní docházky. Dá se očekávat, že podzimní a zimní měsíce budou v tomto ohledu mnohem náročnější. Ministerstvo školství by proto mělo využít zbytku léta pro dostatečnou přípravu na očekávané problémy,“ vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork. Očekávají se další nárůsty cen energií, mnoha rodinám skončí fixované období cen, kvůli dlouhodobě vysokým cenám se tenčí úspory mnoha rodin i ze střední třídy.

Martin příběh

Dopady zhoršené sociální situace na vzdělávání přibližuje příběh sedmnáctileté Marty. Ta bydlí se svou matkou v jedné z pražských částí. Má dvouletého sourozence, sama chodí do druhého ročníku na střední odborné učiliště. Její matka je nyní na mateřské dovolené, socioekonomická situace rodiny je ale velmi nestabilní a stále se zhoršuje. Každý ze sourozenců má jiného otce, ani jeden z nich ale neplatí pravidelně výživné. Marta proto musí chodit na občasné brigády, aby rodina měla dost peněz. Často jde o doplňování zboží, má noční směny a kvůli tomu má zvýšenou absenci ve škole. Zhoršil se její prospěch a hrozilo, že bude muset opakovat ročník. Po prosbě ze strany školy Martu kontaktovali sociální pracovníci jedné neziskové organizace.

„Spolupráce pedagogických pracovníků a sociálních služeb bude v následujícím školním roce velmi pravděpodobně klíčová. Pozice sociálního pedagoga, který obě tyto oblasti a přístupy ve své práci spojuje, je již dnes úspěšně využívána v prvních školách. Novému ministrovi školství jsme proto představili příklady dobře fungujících sociálních pedagogů a znovu mu navrhli, aby tuto pozici v připravované novele zákona o pedagogických pracovnících ukotvil mezi pedagogické pozice, které mohou být pevnou součástí škol a mají dlouhodobě zajištěné financování,“ dodává Zikmundová.

Co dělá sociální pedagog?

Práci sociálního pedagoga a situace, kterými se může zabývat, podrobně popsal v nedávném rozhovoru na webové stránce streetwork.cz Jiří Daněk, který působí na základní škole v Přerově a je jedním ze spoluzakladatelů nedávno vzniklé Asociace sociálních pedagogů. „Řešíme takové to obyčejné nevhodné chování – vyrušování v hodině, nespolupráci s učiteli, nebo se pak jedná o konkrétní žáky, kteří mají vážnější výchovné problémy, ať už směrem k učitelům, nebo jsou tam nějaké konflikty mezi žáky,“ vysvětlil Jiří Daněk. Jedním z hlavních cílů práce sociálních pedagogů je přispívat k dobrým vztahům ve školních kolektivech a řešit situace, kdy jsou tyto vztahy oslabovány. Třídní kolektivy ve většině škol jsou zároveň stále zasaženy pandemií koronaviru a uzavíráním škol i situací související s probíhající válkou na Ukrajině. Jiří Daněk popsal i metody komunitního kruhu, preventivní programy a svou spolupráci s metodičkou prevence, školní psycholožkou i jednotlivými učiteli. „Zatímco psycholog jde do hloubky, do niterních problémů a pocitů žáka, sociální pedagog se zaměřuje na řešení konfliktů a problémů mezi žáky nebo mezi žáky a učiteli,“ doplnil v rozhovoru Daněk. Sociální pedagog má dále na starost i podporu pedagogů a komunikaci s rodinou a lékaři při řešení časté absence některých žáků. Navštěvuje rodiny doma, je v kontaktu se sociálními pracovníky, kteří s nimi dlouhodobě pracují.

„Kdyby byl sociální pedagog v zákoně o pedagogických pracovnících, měl by danou náplň práce a nedocházelo by k situacím, kdy nastupující sociální pedagog pořádně neví, co má ve škole dělat, nebo že mu ředitelé ukládají takové činnosti, které nesouvisí s jeho odbornými kompetencemi. Je třeba, aby skutečně patřil mezi pedagogy a měl svoje pevné místo,“ podporuje zařazení sociálního pedagoga mezi zákonem ukotvené pozice Jiří Daněk.

„Připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících obsahuje i řadu dalších důležitých oblastí jako jsou systematické ukotvení školních psychologů, provázejících pedagogů pro začínající učitele i adaptační období pro ně. Věříme však, že se ukotvení pozice sociálního pedagoga ve školách i ve světle současné situace dostane u ministra školství minimálně na podobnou úroveň důležitosti. Pomůže nám to včas posílit podpůrné profese ve školách, které budou v nadcházejících měsících patrně velmi potřebné,“ dodává Martina Zikmundová.

Rozhovor s Jiřím Daňkem si můžete přečíst zde:

https://www.streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3727/rozhovor-s-jirim-dankem-dulezite-je-mit-s-rodinami-navazany-vztah

Více informací poskytne:

Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork
tel.: 774 913 777
mail: zikmundova@streetwork.cz

Mgr. Jiří Daněkpracuje osmým rokem jako sociální pedagog na ZŠ Boženy Němcové v Přerově, kde je zároveň vedoucím školního poradenského pracoviště. Vystudoval sociální pedagogiku na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Je jedním ze zakládajících členů Asociace sociálních pedagogů, jež si krom osvěty a podpory klade za cíl prosazení sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících.

Tagy

Přílohy