Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Týden nízkoprahových klubů 2022

Přihlaste své nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do informační kampaně a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů 2022!

Poslední celý zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní 16. ročník se bude konat 19. – 23. září 2022, kdy nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi. 

Letos se v kampani zaměříme na:

1. Dopady chudoby na dětství a dospívání.
2. Projevy uprchlické krize v nízkoprahových klubech.

Hlásit se ale samozřejmě můžete se svými akcemi i mimo tato témata! Máte tradiční akci, nebo novinku, přihlaste ji!

Proč se zapojit?

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Tento rok jsme kampaň zaměřili na téma chudoby a jejích dopadů na dětství a dospívání a na téma uprchlické krize. Události ve světě zahýbaly křehkou stabilitou. Společnost, která se ještě nevzpamatovala z důsledků pandemie, se musí vyrovnat se sociálními a ekonomickými dopady blízkého válečného konfliktu. To vše klade nové nároky na nízkoprahové sociální služby, které často tvoří jakési mosty mezi různými světy a stávají se ústy, skrze které mohou být jejich klienti slyšeni.

Přibližte veřejnosti svět dnešních teenagerů, jejichž rodiny se potýkají s chudobou. Jaké to je vyrůstat v existenční nejistotě a nedostatku? A jak se žije mladým lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy na Ukrajině a hledat útočiště v České republice?

Jako každý rok, i letos budeme na webu streetwork.cz promovat kalendář akcí jednotlivých nízkoprahových klubů. Budeme oslovovat média a prostřednictvím nich komunikovat s odbornou i laickou veřejností.

Výhodou společné kampaně je vzájemná podpora všech zapojených na sociálních sítích a v médiích. Propagujte a sdílejte svou akci a zároveň TNK, tím navzájem posílíte propagaci všech zúčastněných. Připravujte hashtag a další komunikační fígle.

Možná už v tuto chvíli máte nějaký nový a zajímavý nápad, komu a jak efektivně představit smysl a obsah Vaší práce. Pokud ještě nápad na konkrétní akci nemáte, nezoufejte – můžete se inspirovat minulým ročníkem.

Sledujte náš Facebook, kde se průběžně dozvíte více!

Jak se přihlásit aneb HARMONOGRAM

Přihlásit se můžete do 29. července (včetně). K přihlašování využijte online formulář TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2022 - přihláška (oranžový formulář): https://forms.gle/YSGqGvsmPEFbd5H28

Na uvedený kontaktní email Vám zašleme ihned po uzávěrce přihlášek elektronické materiály k propagaci (šablonu tiskové zprávy, vizuál pro sítě i tisk, například plakáty k vytištění). Věnujte prosím pozornost správnosti kontaktních údajů.

Spolu s elektronickým balíčkem vám přijde také odkaz na druhou tabulku - TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ 2022 - program (zelený formulář). Program budete moci vyplnit do 31. srpna 2022 včetně, abychom jej mohli propagovat na našem webu. 

Ani letos nebudeme rozesílat žádné tištěné materiály poštou, přihlášená zařízení od nás dostanou začátkem srpna sadu elektronických grafických materiálů včetně plakátu, který si budou moci sama upravit dle svých požadavků a vytisknout, dále sadu šablon a motivů pro sociální média, včetně šablony tiskové zprávy. Tu si budou moci upravit a rozeslat regionálnímu tisku. POZOR: Elektronickou zásilku dostanete na adresy, které uvedete v přihlášce.

Znovu také nabízíme pomoc při zpracování např. inzerátu do místních novin, pokud takovou možnost máte. Připadá nám důležité, abychom působili co nejvíce jednotně a posílili tak celkový dopad Týdne na veřejnost.

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Michaela Burdová na e-mailu portal@streetwork.cz, tel.: 774 421 865, nebo Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz, tel.: 774 913 777.

Minulé ročníky:

Tagy