Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Spuštění webových stránek Institutu kontaktní práce (IKP)

Česká asociace streetwork (ČAS) spouští nové webové stránky Institutu kontaktní práce (IKP) – své organizace založené speciálně pro vzdělávací aktivity. Získáte na nich nejenom informace o nabídce vzdělávacích kurzů a lektorech, ale budete se i jednodušeji přihlašovat.

Velkou výhodou je možnost registrace do systému, která vám umožní opakované přihlašování do kurzů bez nutnosti stále vyplňovat stejné údaje – o sobě i organizaci. Jednou se zaregistrujete a další přihlašování je již snadnější (podobně jako v e-shopu). Navíc získáte úložiště vydaných osvědčení z absolvovaných kurzů, která si budete moct vytisknout v případě, že byste původní někde založili. Ve svém profilu najdete také přehled kurzů, na které jste přihlášeni a které jste již absolvovali.

To vše najdete na adrese www.kontaktniprace.cz kde je už základní nabídka kurzů pro příští rok. Další kurzy a termíny budou postupně přidávány. Neváhejte a registrujte/přihlaste se již nyní.

Více o Institutu kontaktní práce

IKP založila Česká asociace streetwork v roce 2019 a postupně na něj přesouvá vzdělávací aktivity. Po určitou dobu budou některé kurzy stále organizovány ČAS, většina už ale bude realizována pod hlavičkou IKP, tzn. že přihlašování bude probíhat na výše uvedeném odkazu.

V roce 2018 ČAS vypracoval nový systém vzdělávání určený nejenom pracovníkům a pracovnicím z nízkoprahových sociálních služeb, ale také sociálním pracovníkům a pracovnicím obcí, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, probační služby, SAS, domácí péče a dalším sociálním službám dle zákona č. 108/2006 Sb. IKP tento systém – prostřednictvím vzdělávacích kurzů – implementuje do praxe, stávající nabídku kurzů rozšiřuje a třídí tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management. Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti a podporují tak odborný i kariérní růst pracovníků a pracovnic. Většina nabízených kurzů je akreditována MPSV.

 

Tagy