Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Startuje nová série podcastů ČAS od ČASU. Představí osobnosti sociální práce

Diskuse s Jiřinou Šiklovou v Knihovně Václava Havla bude ke stažení 17. února 2021 ve formě podcastu. Česká asociace streetwork tak zahajuje cyklus „ČAS od ČASU. Skutečně sociální síť.“

Prostřednictvím cyklu diskusních setkání v Knihovně Václava Havla a následným šířením podcastů pojďme změnit atmosféru nepochopení k osobám ohroženým sociálním vyloučením, nízkoprahové sociální práci a streetworku. Pravidelnými hosty budou výrazné osobnosti, které svojí prací odstraňují předsudky a mění mentální nastavení většinové společnosti.

Diskuse moderuje Adéla Paulík Lichková, moderátorka Radia Wave. Podcasty najdete na obvyklých podcastových platformách a na www.casodcasu.cz.

S odvahou k porozumění

Pozvání přijali:

Jiřina Šiklová

Jak změnit mentální nastavení většinové společnosti vůči lidem sociálně vyloučeným nebo jinak zranitelným? To je jedna z otázek pro první dámu české sociologie a někdejší disidentku, zakladatelku katedry sociální práce na Filosofické fakultě University Karlovy. Energickou ženu, neústupnou bojovnici proti předsudkům a nepochopení, v jedné životní fázi také sociální pracovnici Jak to ovlivnilo její život? Jací jsme? Jak změnit mínění většiny k pomoci lidem na okraji společnosti?

Knihovna Václava Havla, 17. února 2021, 18:30 

Už nyní bohužel víme, že setkání s Jiřinou Šiklovou nebude moci proběhnout za účasti diváků, nabízíme však možnost zasílat dotazy pro Dr. Šiklovou předem na e-mail cuprova@streetwork.cz a to do 31. ledna 2021.

Klára Laurenčíková

Respektovaná odbornice na práva dětí a zastánkyně inkluzivního vzdělávání. Speciální pedagožka působící jako garantka agendy dětského duševního zdraví na Ministerstvu zdravotnictví je i předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte. Jaké jsou systémové změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání? Jak funguje výuka a pomoc znevýhodněným dětem a jejich efektivní integrace zazní v odpovědích předsedkyně společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Knihovna Václava Havla, 25. března 2021, 18:30

Jakub Minařík

Psychiatr se zaměřením na farmakoterapii závislosti na návykových látkách. Působí na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se léčbě závislých na pervitinu a heroinu. Absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické skupinové psychoterapii. V čem spočívá efekt farmakologické léčby drogově závislých? Jaký pacient se dokáže vyléčit a jaký ne? Způsobuje největší společenské a zdravotní problémy opravdu alkohol? O trendech panujících v užívání drog prozradí více tento lékař vyučující klinickou adiktologii na I. LF UK.

Knihovna Václava Havla, 5. května 2021, 18:30

Projekt dvanácti diskusních setkání podpořila Nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
www.activecitizensfund.cz

Tagy