Nebylo nic nalezeno.

Robert Knebl, vítěz ČASované boty za rok 2009

Robert Knebl, vítěz ČASované boty za rok 2009

Pokračujeme v našem seriálu medailonků výherců ČASované boty a tentokrát jsme vyzpovídali Roberta Knebla, vedoucího Nízkoprahového klubu Coolna.

Napište prosím Vaše jméno a 1-2 věty o sobě
Mgr. Robert Knebl – sociální pracovník, streetworker, lektor, sociální pedagog, metodik nízkoprahových služeb a rozvojový auditor. Přes 18 let v pomáhajících profesích, převážně nízkoprahové služby. Vítěz ĆASované boty (2009) od České asociace streetwork, vítěz Národní ceny – Pečovatel roku v kategorie „sociální pracovník“ (2019) od Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Diakonie ČCE. Dvojnásobný semifinalista (2018, 2019) ocenění GRATIAS „Buďme profi“ v kategorii „sociální pracovník“ od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kde v tuto chvíli pracujete?
Vedoucí Klubu Coolna Znojmo – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež + v rámci živnostenského listu různé vzdělávání, metodické vedení a rozvojové audity v rámci nízkoprahových sociálních služeb.

Co pro Vás znamenalo získat ocenění ČASovaná bota?
Vnímal jsem to jako poctu úspěchu a důležitý milník v mé profesní kariéře. Byl jsem si vědom toho, že je to nejvýznamnější ocenění v oboru nízkoprahových služeb, takže na jednu stranu jsem cítil velkou radost a pocit završení toho, že jde vidět, že jsem aplikoval strategie a principy, které jsou v pomáhající profesi funkční a mají výsledky. Na druhou stranu mě to motivovalo ještě více předávat své zkušenosti a své know-how v oboru nízkoprahových služeb, než jen v týmu, kde jsem působil.

Jaké jsou podle Vás v současnosti největší výzvy pro sociální práci/nízkoprahové sociální služby?
Největší výzvy pro sociální práci potažmo nízkoprahové služby vnímám v udržení rozvoje a zároveň kvality nízkoprahových služeb, které budou dostatečně financované a kvalitně personálně zajištěné a také ohodnocené. Výzvou je přiblížit se tak důstojnému ohodnocení, který si ten obor zasluhuje. Už roky vnímám, že největší výzvy vycházejí z aktuálních potřeb potenciální klientely tzn., že služba reaguje aktuálně na dění konkrétních jednotlivců či skupin v lokalitě, regionu, městě, ale i v rámci celospolečenského klimatu. Zaměření se na aktuální či nové trendy, ať už jednotlivců či skupin, vnímám jako nejpodstatnější výzvy, pokud navíc jsou rizikem pro více lidí (např. sociální sítě a s tím spojená rizika a výzva, jak pracovat ve virtuálním prostředí s lidmi, kteří jsou ohroženi tímto fenoménem, dále například aktuální téma zdraví ve světě, stále opakující se témata související s dospíváním, ale i sebevědomím, sebeúctou, uměním reagovat na změny v životě, finanční gramotností. Být otevřený v přístupech komunitní práce a v rámci nízkoprahových služeb udržet určité pole svobody v poskytování sociálních služeb, které bude mít jasné hranice a limity, které budou čitelné a srozumitelné pro začínající pracovníky. V neposlední řadě podpora v legislativě je podle mně nezastupitelnou a podstatnou výzvou pro sociální práci.

Jak s (odstupem) hodnotíte, co Vám práce v oboru dala/vzala?
Co mi práce dala? Obrovské zkušenosti, poznal jsem spoustu skvělých lidí (kolegů), obor mě posunul nejen profesně, ale i v osobní rovině. Měl jsem příležitost vyhrát dvě ocenění v oboru, takže více, než jsem na začátku kariéry tušil. Měl jsem možnost být u zrodu různých projektů a dostal jsem tak příležitost pomoci lidem (klientům, kolegům v oboru) v jejich životě (osobním či profesním). Dala mi tedy příležitost naplňovat mé životní poslání, které je pomáhat lidem na jejich cestě, aby se dostali z místa, kde jsou, tam, kde chtějí být.

Právě teď můžete i Vy nominovat kolegu nebo celou službu a ocenit je tím za jejich dobrou práci. Více informací naleznete ZDE.

Tagy