Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Nový projekt na podporu vzdělávání ohrožených dětí v době pandemie

Krizový fond na pomoc dětem a rodinám ohroženým chudobou a domácím násilím Nadace České spořitelny podpořil projekt České asociace streetwork „Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie COVID-19“.

Od spuštění vládních opatření v březnu 2020 až dodnes jsme svědky situace, kdy děti z nejohroženějších rodin nemají přístup ke vzdělávání, a to jak z technických důvodů, kterými mohou být například nedostatečné vybavení nebo špatné internetové připojení, tak z kapacitních důvodů rodičů, kteří nemají prostor, čas nebo dostatečné kompetence se s dětmi vzdělávat a podporovat je v jejich rozvoji. Zároveň byly nuceny zavřít i služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), které s těmito dětmi a celými rodinami pracují a jsou schopny jim v krizových situacích poskytnout pomoc. K uvolnění činnosti těchto služeb došlo teprve před pár týdny.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli realizovat projekt, který by nereagoval pouze na jednu část problému, ale zajistil by podporu všech oblastí, kde dle současných zkušeností dochází k selhání. Hlavním cílem projektu je individuální podpora dětí a dospívajících v přístupu ke vzdělávání prostřednictvím poskytnutí techniky, připojení, doučujícího a spolupráce několika zainteresovaných subjektů.

V rámci projektu budou realizovány primárně tyto aktivity:

  • vytvoření lokální sítě pomoci dětem a jejich rodinám při školní přípravě (zapojením dobrovolníků, pracovníků obce, OSPOD a škol) a to prostřednictvím sociálních služeb (NZDM, SAS, TP)
  • posílení role NZDM jako koordinátora pomoci v lokalitě
  • poskytnutí nutného vybavení (notebooky) pro možnost online doučování ve spolupráci s iniciativou Česko Digital
  • vytvoření metodiky pomoci ohroženým dětem pro období krize, např. druhé vlny epidemie

Současnou krizi vidíme také jako příležitost, jak školy se sociálními službami rychleji propojit a naučit spolupracovat. Pokud se to podaří, a my jsme si tím jisti, z dlouhodobého hlediska na tom děti, dospívající získají. Profitovat z toho budou také samotné rodiny, které budou přes svého člena ve spojení se sociální službou a může tak dojít ke zprostředkování podpory a pomoci přímo rodičům. Docílíme toho, že škola si vyzkouší koordinovanou pomoc u konkrétních žáků a tím získá zkušenost pro příští využití. Učitelé se spojením se sociální službou naučí detekovat znaky sociálního vyloučení, zjišťovat je a požádat sociální službu o pomoc a podporu pro tyto žáky a studenty. Učitelé se naučí vnímat širší sociální kontext svých žáků.

Věříme, že ve spolupráci s členskými zařízeními ČAS se nám podaří vytvořit funkční model, který bude použitelný v dalších krizových situacích, které mohou v budoucnu nastat.

Tagy