Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Vyjádření ČAS k situaci epidemie COVID-19 ze dne 25. 3. 2020

Česká asociace streetwork děkuje všem nízkoprahovým sociálním službám, které v situaci epidemie COVID 19 poskytují služby, ke kterým mají pověření, v plném rozsahu a nad rámec toho svépomocí vyrábějí ochranné pomůcky pro pracovníky a také pro své klienty. S nasazením všech sil se snaží pomáhat řešit klientům jejich současnou nepříznivou sociální situaci. Pracovníci služeb potvrzují své profesní, etické a lidské kvality. S politováním konstatujeme, že zásobování ochrannými prostředky státem je zoufalé, respektive zcela nefunkční a že služby mohou fungovat jen díky samostatnosti a aktivitě svých pracovníků.

Česká asociace streetwork od začátku epidemie upozorňuje na absenci ochranných pomůcek a nedostatek informací poskytovatelům sociálních služeb ze strany státních orgánů. ČAS komunikuje se svými členy, odpovídá na dotazy, sbírá informace z terénu a zprostředkovává dostupné informace. Členským i nečlenským zařízením doporučujeme sledovat webové stránky MPSV a komunikovat s příslušnými krajskými úřady.

Upozorňujeme:

  • že také klienti služeb, kterým je v současné době pozastavena činnost, se nadále, a v době epidemie tím více, nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
  • na zranitelnou skupinu dětí a dospívajících a na to, že by bylo žádoucí udržet s nimi kontakt, ať už online nebo po telefonu, pomáhat jim orientovat se v nových situacích, vysvětlovat, edukovat a dávat jim relevantní informace, případně odkazovat do služeb, které nejsou uzavřené.
  • že existuje velká skupina školních dětí, a mnoho z nich je stávajícími klienty NZDM, pro které domácí výuka není vhodná, nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim zprostředkoval spojení s vyučujícími a kdo by jim pomohl s domácí výukou, nemají technické možnosti, a kvůli nevhodnému bydlení ani klid na učení. Tyto děti budou mít po návratu do škol velký hendikep, který může zvýšit jejich školní neúspěch a sociální vyloučení.
  • že mnoho dětí a dospívajících je stále a v době nouzového stavu ještě více ohroženo situacemi zanedbání péče nebo domácího násilí a je nutné, aby jim služby byly k dispozici.

Žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, i další odpovědné instituce, aby situaci těchto dětí a dospívajících řešilo

Streetwork služby pracují se skupinami lidí, pro které je ulice „domovem“. V době nouzového stavu a doporučení nevycházet, zvýšených hygienických nároků, jsou tyto skupiny zranitelnější než kdy jindy, mnoho z nich domov nemá.

Na závěr chceme vyzvat všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách ale i dobrovolníky, aby chránili své zdraví fyzické i psychické, aby mohli zůstat odolní a v rámci možností nepropadali špatné náladě kvůli sobě, svým blízkým, i klientům.

Děkujeme.

Tagy