Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Přihlašte se na odbornou stáž – PROSTOR PRO, o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v organizaci PROSTOR PRO, o.p.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne 24.–26. března 2020 v PROSTOR PRO, o.p.s. – NZDM KLÍDEK, Hradec Králové

Služba nabízí pomoc a podporu v obtížných životních situacích dětem a mladým lidem ve věku 10 – 22 let, a to jak v ambulantní, tak terénní formě.

V rámci terénu budete moci načerpat zkušenosti s dopolední či večerní provozní dobou a specifiky práce v těchto časech. Dozvíte se, jak probíhá terén v obchodním domě nebo práce s materiálem pro klienty (filtry, kondomy apod.). Nahlédnete do online práce přes sociální sítě. Budete seznámeni s analýzou zjišťování potřeb dětí a mládeže při rozjezdu terénní služby na malé obci.

Rovněž se seznámíte s preventivními programy SPIRÁLA, kde služba realizuje certifikované dlouhodobé programy pro žáky základních i středních škol (interaktivní programy primární prevence, konzultace pedagogům, žákům, studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování).

Stáž je určena začínajícím i zkušeným pracovníkům.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 17. 2. 2020

Více informací o stáži a přihlášku najdete ZDE.

Tagy