Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Podpořte “senátní” variantu insolvenčního zákona, žádají poslance organizace

Navrhované změny insolvenčního zákona by měly vést k tomu, že do oddlužení bude moci vstoupit téměř každý předlužený člověk, pokud má poctivé úmysly.

Neziskové organizace, které jsou aktivní v problematice nadměrné zadluženosti českých občanů, apelují na poslance, aby podpořili pozměňovací návrhy k novele Insolvenčního zákona, která vzešla z Poslanecké sněmovny. V úterý 22. ledna 2019 poslanci rozhodnou, zda vstoupí v platnost upravená senátní verze, nebo původní sněmovní verze novely.

Pozměňovacími návrhy v Senátu byla odstraněna nejasná a vnitřně rozporná úprava minimálních podmínek oddlužení, a rovněž se upustilo od nutnosti minimální měsíční splátky pro vstup do oddlužení přes 2 000 Kč, která by znamenala bariéru zejména pro část seniorů s nízkým důchodem. Tyto pozměňovací návrhy posílily kontrolní prvky při vstupu a během oddlužení – nově je specifikováno, jaké jednání dlužníka může být považováno za nepoctivý záměr (takové jednání znamená, že dlužníkovi bude zamítnut Návrh na povolení oddlužení, případně zrušeno již schválené oddlužení), a že dlužník musí po celou dobu oddlužení vynakládat veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat, k uspokojení pohledávek svých věřitelů – v opačném případě mu bude oddlužení zrušeno hned, a nikoli až na konci pětiletého období splácení.

Změny by měly vést k tomu, že do oddlužení bude moci vstoupit téměř každý předlužený člověk, pokud má poctivé úmysly. Po dobu oddlužení bude muset vynakládat ke splácení maximální úsilí, jaké je pro něj možné, s jistotou, že na konci bude oddlužen. Tato pravidla významně odlehčí i soudům, které nebudou muset po pětiletém období individuálně posuzovat, zda dlužník veškeré úsilí vynaložil, nebo nevynaložil.

Tagy

Přílohy