Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Tomášom Kováčom

Tomáš Kováč patří mezi dlouhosloužící pracovníky nízkoprahových klubu na Slovensku. Dlouho působil v klubu Kaspian v Bratislavě a nyní otevřel v Bernolákove klub D.E.P.O.

Tomáš patří mezi dlouhosloužící pracovníky nízkoprahových klubu na Slovensku. Dlouho působil v klubu Kaspian v Bratislavě a nyní otevřel v Bernolákove klub D.E.P.O.

 Tomáš Kováč Mgr. Tomáš Kováč (1978). Študoval som na Katedre evanjelikálnej teológie a misie, Pedagogickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Som ženatý a spolu s manželkou Vladimírou máme 3 deti: Ema (2005), Nela (2008) a Adela (2011).

Jak jsi se dostal k práci s dětmi a mládeží?

Deťom a mládeži som sa začal venovať ešte na strednej škole. Najprv ako vedúci na letných táboroch, pokračoval som aj počas vysokoškolského štúdia - na Slovensku aj v zahraničí (USA). Civilnú službu som absolvoval v mládežníckom centre Kompas v Žiline a po jej skončení som pracoval v reedukačnom detskom domove.

Mnoho let jsi působil v prvním slovenském nízkoprahovém klubu Kaspian. Jaká to byla pro Tebe práce a jak se vyvíjela v čase?

V KASPIAN-e som pôsobil vyše 9 rokov. Bola to veľmi dobrá skúsenosť. Na nízkoprahových programoch sa mi páči priestor na rozvoj a hlavne to, že reagujú na aktuálne potreby detí a mladých ľudí. KASPIAN sa počas svojej existencie vypracoval z dobrovoľníckej iniciatívy na profesionálnu organizáciu, ktorá významne ovplyvňuje dianie v odbore na Slovensku. Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto procesu.

Co je pro Tebe důležité, aby nízkoprahový klub dobře pracoval?

Dôležité je, aby bol v klube dobrý tím pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú nadšení pre prácu s deťmi a mládežou. Určite je dôležité aj zázemie, aby sa mohol klub rozvíjať.

Jaké jsou důležité vlastnosti a dovednosti pracovníka nízkoprahového klubu?

V prvom rade je potrebné "nízkoprahové naladenie pracovníka", aby mohol vôbec pracovať s cieľovou skupinou. Za dôležité považujem aj nadšenie, profesionalitu a v neposlednom rade tiež odbornosť.

Co se Ti při práci s dětmi a mládeží osvědčilo?

Medzi najdôležitejšie veci určite patria dôslednosť a dodržiavanie pravidiel. Vďaka tomu klienti vždy vedia na čom sú, čo môžu očakávať. Dáva im to istotu. Osvedčilo sa mi aj zapojenie detí a mladých ľudí v maximálnej možnej miere do celého procesu konkrétnej aktivity - od plánovania až po realizáciu a hodnotenie.

Nyní připravuješ otevření D.E.P.O. klubu v Bernolákově. Klubů s touto značkou je na Slovensku více. Můžeš je představit? Čerpají v něčem z nízkoprahové filosofie?

Na Slovensku existuje sieť DEPO klubov (Bernolákovo je v poradí siedmy klub), ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom od roku 2004. Táto platforma vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc, inšpiráciu, spoločné aktivity a vzdelávanie. Strešnou organizáciou je občianske združenie NEOS, ktoré má za cieľ pomáhať v aktivitách zameraných na rozvoj a budovanie medziľudských vzťahov, vzájomnú pomoc a solidaritu medzi ľuďmi, ako aj v aktivitách zameraných na riešenie závažných sociálnych a spoločenských problémov v duchu kresťanských hodnôt. Venuje sa budovaniu siete klubcentier s názvom DEPO (dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana) a práci zameranej najmä na vzdelávanie a organizovanie voľnočasových aktivít pre rôzne vekové skupiny obyvateľstva.

To, čo vnímam ako spoločné z nízkoprahovou filozofiou, je hlavne dostupnosť služieb bez vysokých nárokov pre všetkých návštevníkov klubov.

Jak vnímáš situaci na Slovensku? Platí stále, že stát příliš nepodporuje neziskový sektor, např. sociální služby pro vyloučené skupiny a práci s mládeží?

Povedal by som, že by to mohlo byť aj lepšie :)Jak vypadá práce s dětmi a mládeží na Slovensku? Co se daří a co nikoliv?

Deťom a mládeži na Slovensku sa venujú hlavne nadšenci, ktorí posúvajú kvalitu jednotlivých programov na vyššiu úroveň. To, čo sa pomaly zlepšuje, je sieťovanie organizácií a budovanie spolupráce. Samozrejme, že nás čaká ešte veľa práce a komunikácie s ľuďmi, ktorí majú vplyv na túto oblasť práce.

Jak vnímáš narůstající xenofobní nálady vůči Romům a sociálně vyloučeným osobám, které můžeme sledovat na Slovensku a v Čechách?

Dlhotrvajúce napätie v tejto oblasti často prerastá do extrémnych názorov a žiaľ aj činov. Týka sa to už aj volieb a zdá sa, že riešenie nebude ľahké, ani rýchle.

Co by sis přál v letošním roce?

Prial by som si, aby sa nám tento rok podarilo posunúť sa o krok ďalej v tom, čo robíme.

Řada projektů pro děti a dospívající na Slovensku je zřizována křesťanskými společenství. Jaké to má z Tvého pohledu výhody a nevýhody?

Faktom je, že veľa projektov, ktoré sa venujú deťom a dospievajúcim na Slovensku, má kresťanské pozadie. Vnímam to ako dobré znamenie, že kresťanom záleží na mladej generácii. Na druhej strane poznám a oceňujem veľa organizácií, ktoré sú postavené na iných hodnotách a sú veľmi nápomocné a užitočné pre spoločnosť. Všetky organizácie majú v niečom výhody aj nevýhody - záleží to hlavne na definovaní služby, stratégii, hodnotách, poslaní, cieľoch atď. Výhodou kresťanských organizácií je priestor na komplexné riešenie človeka. Duchovný rozmer je podľa mňa pridaná hodnota, ktorá obohacuje programy a dáva možnosť riešiť nielen otázky tela a duše, ale aj ducha. To, čo vnímam ako nevýhodu, alebo zaostávanie, je často slabšia motivácia v zabezpečení odbornosti poskytovaných služieb. Tu vidím priestor na zlepšenie.

Díky za rozhovor
Aleš Herzog, www.individualniplanovani.cz