Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor: Jak funguje šlehárna?

Přinášíme rozhovor Jany Reekers, studentky sociální práce z Německa s Thoralfem Wedig, vedoucím aplikačních místnosti (alias šlehárny) v Kolíně nad Rýnem, který vznikl v rámci její diplomové práce.

Jana Reekers, studentka sociální práce z německého Kolína nad Rýnem byla v ČR na půlroční stáži v rámci programu Erasmus, a to v Terénních programech Sananim. Jana v rámci své diplomové práce porovnávala nízkoprahové drogové služby v Praze a Kolíně nad Rýnem. Přinášíme její rozhovor s Thoralfem Wedig, vedoucím jedné ze dvou aplikačních místností (alias šleháren), který v rámci své diplomky udělala. Jana ihned po svém návratu ze stáže v tomto zařízení začala pracovat.

Jana: Thoralfe, můžeš představit Vaše zařízení?

Thoralf: Jsme docela noví, teprve rok a půl na stávajícím místě. Jsme druhou aplikační místností v Kolíně. První je blízko hlavního nádraží na levém (druhého) břehu Rýna. Nejsem si jist, zda je naše umístění dobré. Uvidíme, zda nám budoucnost nepřinese nějaké změny.

Kolik klientů využívá Vaše zařízení?

Je jich více, než ze začátku, ale zatím ne dost. Průměr na den se pohybuje od tří do pěti. Abychom byli spokojeni, měli bychom jich mít aspoň deset až dvanáct. Myslím, že si na tato čísla budeme muset ještě alespoň rok počkat.

A kolik klientů využívá „konkurenční“ aplikační místnost?

Nyní v létě také ne příliš. V průměru méně než deset denně, což není normální, jejich standardní průměr činil okolo dvaceti. Říkáme tomu „prázdninová díra“.
Jaké jsou cíle Vašeho zařízení?

Máme co nejlépe zajišťovat minimalizaci škod, které si působí uživatelé drog z Kolýna nad Rýnem. Harm redtuciton je zde velmi důležitá součást politiky. Píší o tom i profesionální novináři. Zajišťujeme, že uživatelé drog aplikují svoji dávku při dodržení hygienických zásad. V případě předávkování či jiné formy kolapsu zajišťujeme, že pomoc přijde velmi rychle. Proto máme multidisciplinární tým.

Dalším cílem je chránit občany z Kolýna nad Rýnem. Tento cíl jsme dostali také od politiků. Musíme zajistit, že si občané budou jistí, že jejich děti nepřijdou do kontaktu s injekčními jehlami. To se týká především okolí našeho zařízení.

Třetí cíl je podporovat uživatele drog, aby opustili drogovou scénu a kariéru, což je velice důležité. Naši klienti mají vždy možnost mluvit se sociálním pracovníkem. Je to velmi dobrá příležitost k rozhovoru o tom, co potřebují a co my můžeme nabídnout. Kvůli multidisciplinárnímu týmu můžeme nabídnout pestrou pomoc. Systém pomoci v Kolíně na Rýnem je široký, tvořený řadou zařízení, zaměřujících se na specifické potřeby.

Naším úkolem od politiků je, abychom pomáhali klientům přestat brát drogy, což se může zdát ambivalentní, protože lidé zde drogy mohou konzumovat. Je to náročné.

Zprostředkováváte kontakt s léčebnými institucemi?

Ano, ovšem. Když někdo s klientů chce jít do léčby, pomáháme mu se tam dostat. Neodesíláme nikoho hned pryč, pracujeme s ním ze začátku tady.

Jak je Vaše zařízení přijímáno společností?

Záleží, na co se ptáte. Řekl bych ale, že obecně ano, jsme přijímaní. Abychom to udrželi, potkáváme se všemi zúčastněnými stranami, především městskou a státní policií. Společně se setkáváme každé 3 měsíce. Mluvíme o tom, jak to vypadá v okolí. Mluvíme o skutečných i možných stížnostech okolí, ptáme se, zda něco zaslechli, a pokud ano, jsme připraveni je řešit. Ovšem zatím stínosti nejsou.

I když vlastně jedna stížnost byla, lidé si mysleli, že náš klient ukradl něco na blízké benzince, ale to nebyl klient od nás. Vždy když se něco stane blízko zařízení, jako je naše, si rezidenti myslí: „To byl narkoman z toho zařízení“. Proto musíme být velmi transparentní. Proto spolupracujeme s policií a s lokálními autoritami zde v Kolíně, abychom dosáhli relativně dobrého přijetí služby.

Jak Vaše spolupráce s policií probíhá v praxi?

Jsme v kontaktu s místním policejní služebnou, která je na opačné straně silnice ulice. Policisté se staví a ptají se: Dobrý den, jak se máte?“ A my říkáme: "No, my jsme v pořádku. A jak se máte Vy? "A to je způsob, jak mezi sebou komunikovat. Ale to trvalo velmi dlouho, než tento stav v Kolíně nad Rýnem nastal. V minulosti, tam bylo hodně problémů. Policie říkala, že kvůli našim službám, protože my jsme tady, máme otevřenou drogovou scénu a krade se, např. v oblasti hlavního nádraží. Museli jsme s policisty vyjednávat a domlouvat se a prokazovat, že naše přítomnost nezvyšuje kriminalitu. Uzavírali jsme smlouvy.

A klienti nemají problém, že naproti máte policejní služebnu?

Záleží, koho se zeptáš. Slyšel jsem jednu stížnost. Jeden z klientů řekl, že když šel od nás, tak jej celou dobu krokem provázelo policejní auto. Ale to se stalo jednou

Měníte stříkačky pouze kus za kus. Proč? Jaké v tom spatřujete výhody?

Máme tady v Kolíně nad Rýnem hodně institucí, které nabízejí výměnu jehel, jsou rozesety po celém území města. A téměř v každém okamžiku máte možnost vyměnit své náčiní nebo koupit jehly v automatech. U nás je tradice měnit jeden za jednu. A důvod pro udržení této tradice je stejný jako na začátku. Musíme zajistit, aby nešlo nalézt použité jehly na veřejných prostranstvích, v parcích, parkovacích garážích a podobně. I během noci a o víkendech máme instituce, které jsou otevřené, takže si lidé mohou dělat výměnit.

A jsou zde dva nebo tři místa s automaty, kde si můžete koupit jehly (od 50 centů za balení.)

Nacházejí se zde jehly na veřejných prostranstvích?

V minulosti se zde nacházelo hodně jehel v parcích a to byl důvod pro mnoho sporů s obyvateli okolí našich institucí, s politiky a s lidmi z veřejné správy. A politici řekli: "Máme programy výměny jehel a uživatelé drog je musí používat." My jako lidé pracující v institucích výměny máme zajistit, aby se lidé, kteří používají naše instituce, chovali tak, jak se od nich očekává, aby obyvatelé nebyli poškozováni. Zní to trochu dětinsky, ale je to způsob, jak to funguje tady. A trvalo dost dlouho, než uživatelé našeho zařízení začali být zodpovědní k okolí. Museli pochopit skutečnost, že jejich vlastní chování je zodpovědné za přetrvávající problémy našeho zařízení. A fungovalo to. Trvalo to dlouho, ale fungovalo to. Dnes téměř nejde najít jehly kolem našich institucí. Někdy v telefonních budkách, ale jinak ne.

V Kolíně nad Rýnem nejsou terénní programy, jen stacionární místa. Byly by v Kolíně potřeba?

Ne, já bych neřekl. Vzhledem k tomu, co už jsem řekl. Máme hodně možností výměny. A to je důvod, proč bych řekl, že stačí, co tady máme.

A pokud ne, určitě bychom slyšeli něco o tom. Někteří z našich klientů si budou stěžovat…

Nestěžují si a to je pro mě znamení, že systém je zcela v pořádku. V minulosti jsme měli terénní programy a zrušili je. Všichni lidé, kteří potřebovali pomoc, se dostali do kamenných institucí. A pokud bychom šli do ulic znovu, budeme mít velké problémy z důvodu velmi úspěšné práci policie v minulosti, kdy rozptýlila drogovou scénu. V minulosti jsme měli jedno nebo dvě hlavní místa koncentrace drogové scény. A policie řekla: "To není dobrý stav. Musíme rozdělit hlavní drogovou scénu." A to se událo, nyní máme mnoho malých drogových scén. Takže pokud bychom chtěli spustit terénní program, trávili bychom spoustu času hledáním klientů. (poznámka: Odhad problémových uživatelů drog v Kolíně nad Rýnem je 7000 osob, tedy poloviční oproti Praze)

Jak funguje spolupráce mezi institucemi v systému péče o uživatele drog v Kolíně nad Rýnem?

T: Já bych řekl, že zde není opravdu žádná rivalita mezi různými institucemi. Máme samostatně garantovány peníze od veřejné správy. Podle mého názoru, velmi dobře spolupracujeme s dalšími institucemi, a jde to tak daleko, že si půjčujeme sociální pracovníky tehdy, když je druhá instituce potřebuje. A pak si řekneme: "Děkujeme vám mnohokrát. A pokud vám můžeme pomoci, uděláme to také.

Řekl byste, že kapacita sítě služeb je dostačující v Kolíně nad Rýnem?

Je to tak. Síť služeb v Kolíně nad Rýnem začala vznikat téměř před 40 lety.

A celou tu dobu se vyvíjela. Na této cestě jsme mohli udělat nějaké chyby a pak je opravit. Dnes systém je velmi diverzifikovaná. Pro téměř každou potřebu máme tu správnou nabídku. A to je důvod, proč bych řekl, že nemáme se zvětšující se problém. Možná obráceně, síť je i trochu naddimenzovaná. Téměř každý klient může dostat věci, které chce, a dokonce i trochu víc. A čas od času mám pocit, že děláme možná trochu moc. Myslím, že uživatelé drog tady možná cítí příliš pohodlné a díky tomu mají menší motivaci něco změnit ve svých životech. Vím, že ne každý z členů našeho týmu by to viděl stejně, ale podle mého názoru je to problém.

Počet lidí, kteří používají služeb, je čím dál menší. Na začátku mé práce v jiné instituci, kontaktním centru, jsme měli každý den asi 120 návštěvníků. V současné době jich tam je 50 až 60, tedy polovina.
Jaké je v Kolíně nad Rýnem čekací doba do léčby?

Docela dlouhá, ale, nikoliv z důvodu kapacity. Pokud chceme poslat klienta do detoxikačního programu, záleží pro kterou instituci se rozhodneme. Máme asi čtyři nebo pět různých míst, kam můžeme poslat klienty. Pokud znáte osobu pracující v detoxikačním stanici, je možné v některých zvláštních případech, že seženete klientovi místo ve stejný den. A někdy se lidé musí čekat tři nebo čtyři týdny, aby získali místo, ale ne vždy to má něco společného s kapacitou, spíš s byrokracií některých institucí.

Někdy je čekací doba pragmatickou podmínkou. Klienti jsou zvyklí mít všechno hned, jejich motivace je krátkodobá. To je důvod pro čekací doby. Tady v Kolíně nad Rýnem můžete jít do léčebny drogově závislých stanice tak často, jak chcete nebo potřebujete. Nikdy jsem neslyšel, že někdo dostal stopku na detoxikaci. Ale myslím, že v budoucnu tam bude tendence, že nebudete moci jít do detox, protože máte příliš mnoho neúspěšných pokusů v minulosti.

Lze na tom vidět, že zde v Kolíně nad Rýnem se snažíme, aby vstupní práh byl minimální. Umožňujeme, aby k nám do aplikační místnosti přišli lidé a brali drogy i přesto, že jsou součástí v substitučních programů. Ale tento pragmatismus se radnici příliš nelíbí.

Jak se vyjadřuje kolínská radnice?

Politici v Kolíně nad Rýnem řekli, že hlavním cílem je abstinence. Musíme dosáhnout abstinence. To není příliš reálné, že ale říkají, že bychom se měli snažit dosáhnout tohoto cíle. Je to politické hledisko. A protože dostáváme peníze, které potřebujeme pro práci, od politiků, musíme jednat tímto způsobem. Nicméně tím, že umožňují speciálními dekrety chod aplikačních místností, jsou naši politici aspoň trochu pragmatičtí.

A poslední otázka zní: Jak jsi spokojený v práci?

Jsem docela spokojen s prací, kterou můžu dělat tady. Mám skvělé kolegy a práce s nimi je radost. Jsou velmi vzdělaní a kvalifikovaní a umí pomáhat. Ale právě teď nemáme dostatek návštěvníků v našem zařízení, což mi dělá vrásky, nejsem zcela spokojen. Pokud bychom měli nějaké další klienty, bylo by to OK.

Díky za rozhovor

Jana Reekers

Překlad: Aleš Herzog

Poznámka na závěr:

Zařízení, o kterém je rozhovor, bylo uzavřeno z důvodu malé vytíženosti 31. 3. 2012. Jmenovalo se KAD II - Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige Drogenkonsumraum (aplikační místnost v němčině) a bylo uzavřeno 31. 03. 2012. Webová adresa organizace, která aplikační místnost zřizovala: http://www.drogenhilfe-koeln.de/