Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s novou předsedkyní ČAS Martinou Zimmermannovou

Na Valné hromadě České asociace streetwork o.s. letos v říjnu byl zvolen nový Výkonný výbor asociace. V minisérii rozhovorů vám postupně přineseme rozhovory se všemi novými členy. Jako první jsme o rozhovor požádali Martinu Zimmermannovou.

Jakou funkci máš ve výboru, kde pracuješ, na jaké pozici, jakou máš praxi v oboru?

Martina Zimmermannová V novém výkonném výboru (brzy již správní radě) zastávám funkci předsedy, vlastně předsedkyně. A tak si uvědomuji, že mám vlastně asi prvenství v tom, že poprvé stojí v čele ČAS žena. Stal se ze mě tedy statutární orgán České asociace streetwork a přebírám funkci po dlouholetém předsedovi Jindřichu Rackovi.

V současné době pracuji jako ředitelka občanského sdružení Proxima Sociale, o.s.. V sociální branži se pohybuji od roku 1997, naplno pak od roku 1999. Šest let jsem pracovala na ulici jako terénní pracovnice pro děti a mládež na pražských sídlištích, jeden rok jako socioterapeut v Azylovém bytě a v roce 2006 jsem se stala ředitelkou výše zmíněného sdružení.

V jaké situaci se dle Tvého soudu nachází v současnosti nízkoprahové programy jako obor? A v jaké situaci se nachází nízkoprahové kluby?

To je těžká otázka, protože mám pocit, že se to každou chvíli hodně mění. Domnívám se, že jsme konečně na rovné cestě a máme před sebou jasnější budoucnost, která je asi dána novým zákonem a Standardy kvality. Vybavují se mi slova Aleše Herzoga o tom, že nízkoprahové programy jsou ve fázi pozdní adolescence, tzn. že přecházejí do produktivní fáze a brzy budou jistou a srozumitelnou službu s jasně deklarovanými cíli a posláním. Jsem hodně zvědavá na to, co budou znamenat pro kluby, které se hlásí ke službě nízkoprahových klubů registrace a následně inspekce. Myslím, že opadla ta počáteční panika z dohod a individuálních plánů, pracovníci najednou zjišťují, že to má smysl a vidí v tom větší rozměr případové práce.

Co Tě vedlo ke kandidatuře do výboru?

Kandidaturu do výboru jsem hodně zvažovala, především z důvodů časové vytíženosti. Pak jsem si řekla, když je jednou naše organizace členem, tak by měla být také aktivní a vyslat do výboru svého zástupce a tak jsem se vlastně tak vyslala. Ale stálo to hodně přemlouvání. Ještě že má asociace zdatné naháněče J. Pro asociaci pracuji v různých rovinách od roku 2000, tak proč si nevyzkoušet být ještě ve výkonném výboru J.

Skončili Evropské projekty, alespoň prozatím. Co myslíš, že čeká ČAS?

Martina Zimmermannová ČAS teď čeká nelehký úkol. V lednu skončí financování kanceláře a tím jedna velká etapa, která pro náš obor znamenala hodně. Takový velký vzestup, který byl právě za poslední dva roky, nikdy před tím asociace nezažila. Hlavní podíl na tom měly právě evropské fondy, které financovaly kurzy, semináře a hlavně činnost kanceláře. Pevně věřím, že ČAS získá další finance z EU. Bohužel to záleží na tom, kdy budou první výzvy vypsané. Mluví se o tom, že snad brzo a tak doufám, že doba, kdy ČAS nebude mít peníze bude co nejkratší. Zaměstnanci ČAS se snaží najít jiné alternativní zdroje a já věřím, že se jim to podaří. Doufám, že stávající ředitel – Jindra Racek má dostatek sil napsat další žádost na ESF a tím zajistit další financování. Trochu se bojím situace, kdy asociace nezíská žádné finanční prostředky a vrátí se zpět do dob minulých. Pak to bude stát zase na velké aktivitě členů.

Na Valné hromadě došlo ke změně stanov a k oddělení pozice odborného ředitele od členství ve Výkonném výboru. Nově ve Správní radě. Co to v praxi znamená?

Kancelář ČAS teď čeká přerod v organizační struktuře. To, že ČAS bude mít nezávislou správní radu a své zaměstnance, posune asociaci k běžné formě organizace, ve které platí jasná organizační struktura, kompetence a kontrola. Mělo by to být celé transparentnější. To bude asi největší novinkou v tuto chvíli, jen škoda, že to přichází až po dvou letech, co kancelář funguje. Ale chápu, že se k tomu nejprve muselo dojít.

Jak jsi spokojena s chodem kanceláře ČAS? Je něco, co by se mělo zlepšit?

S činností kanceláře ČAS se teď podrobně seznamujeme. Nechci se k tomu teď vyjadřovat, protože jinak to vypadá zvenku a jinak vevnitř, když se podíváte pod povrch. Jako ředitelka organizace mám pro hodně věcí pochopení a proto bych se na tomto místě rozhodně neodvážila nic kritizovat. Myslím, že kancelář funguje velmi dobře, poskytuje zázemí pro obor, lobuje ve prospěch členů a samotného oboru, v tuto chvíli realizuje dva evropské projekty, je zapojena v pracovních skupinách a dokázala to, že je o asociaci slyšet.

O co se chceš Ty osobně ve vašem funkčním období nejvíc zasadit?

Na první schůzi výkonného výboru jsme zformulovali prohlášení, které by mělo brzy viset na stránkách ČASu. Budeme navazovat na činnost předešlého výkonného výboru, dbát na dodržení plnění strategického plánu.

Já osobně bych se ráda zasadila o to, aby v rámci ČAS bylo více diskutováno téma terénních programů. Mám pocit, že se nám tak trochu ztratily, moc se o nich nemluví.

Díky za rozhovor.