Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Jožinem Soukalem

Další člen nového výkonného výboru České asociace streetwork o.s., který nám odpověděl na naše otázky, je Jožin Soukal vedoucí Ponorky - centra prevence ze Žďáru nad Sázavou.

Další člen nového výkonného výboru České asociace streetwork o.s., který nám dal interview, je Jožin Soukal z Žďárské Ponorky.

Jakou funkci máš ve výboru, kde pracuješ, na jaké pozici, jakou máš praxi v oboru?

Jožin Soukal Jsem řadovým členem VV. Pracuji v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, konkrétně v zařízení Ponorka - centrum prevence, jež nedávno oslavila 10 let své existence. Nemáme v názvu ono Nízkoprahový klub pro děti a mládež protože ještě realizujeme Programy primární prevence pro školy. Takže naše činnost je zaměřena šířeji. Po prvním roce práce jsem se stal "z personálního nedostatku" vedoucím a to trvá již tři roky. S prací s dětmi a mladými jsem začínal jako vedoucí na táborech a poté jsem pracoval v salesiánské oratoři v Praze.

V jaké situaci se dle Tvého soudu nachází v současnosti nízkoprahové programy jako obor?

Nízkoprahové programy jsou na tom jednoznačně lépe v legislativní oblasti, než tomu bylo doposud. Na druhou stranu mám občas pocit, že v oblasti předávání zkušeností, diskuze, hledání, poznávání jsme ustrnuli. Což pro naše programy, které jsou stále ještě velmi mladé není zas tak dobrá zpráva. Co chybí skoro zcela, je diskuze napříč všemi nízkoprahovými službami. Jsme asi zavaleni vlastními starostmi a radostmi a na inspiraci odjinud již není sil či chuti.

A v jaké situaci se nachází nízkoprahové kluby?

Kluby jako takové? Věřím že k rozvoji k terénní sociální práci.

Co Tě vedlo ke kandidatuře do výboru?

Vtipná otázka. Byl jsem jedním z těch, kdo na valné hromadě obcházel zúčastněné a ptal se jich zda jsou ochotni kandidovat do VV. Na zběžnou otázku následovala téměř vždy jednoznačná odpověď že nikoliv. Až na delší naléhání jsme se dočkali podmínečného souhlasu ("ale ukaž mi kdo už tam je") či souhlasu samotného. Já sám jsem byl rozhodnut nechat své potencionální kandidatuře volný průchod. A tak odpovídám na tyto všetečné otázky...

Skončili Evropské projekty, alespoň prozatím. Co myslíš, že čeká ČAS?

ČAS, podobně jako doposud, bude takový, jací budou lidi, kteří v rámci něho budou něco dělat. Proto v "čase prosperity" ČAS doslova letěl kupředu, v hubených letech se ukáže zda jsou v oboru lidé kteří mají chuť víceméně nezištně pro nízkoprahovou oblast něco podnikat.

Na Valné hromadě došlo ke změně stanov a k oddělení pozice odborného ředitele od členství ve Výkonném výboru. Co to v praxi znamená?

To nechám na Helu a další zkušené matadory...

Jak jsi spokojeni s chodem kanceláře ČAS? Je něco, co by se mělo zlepšit?

Jožin Soukal Za sebe jsem s prací kanceláře ČAS velmi spokojen, protože nabízela právě tolik co kluby byli asi schopné pojmout. Ukázalo se to např. při Turné pro nízkoprahy, kdy možnosti které byly kanceláří nabízené nebyly zcela využity. Nabídka vzdělávání reagující na potřeby z terénu, audity, portál ČAS, vzdělávání v supervizi a řada dalších aktivit vypovídá sama za sebe. Ve srovnání s jinými asociacemi by jistě ČAS nejen obstál.

O co se chceš Ty osobně ve vašem funkčním období nejvíc zasadit?

Ve výkonném výboru jsme si rozdělili jednotlivé hlavní oblasti mezi členy VV. Moji doménou se tak stala doména ČAS - www.streetwork.cz a také spoluzodpovědnost za naplňování strategického, potažmo akčního plánu ČAS. Jde o další významný počin asociace, která dosud neřešila jen to, co "hořelo", ale dívala se i do budoucna. Třetí, nikde nedefinovanou oblastí, kterou vnímám jako velmi důležitou, je větší zapojení široké členské i nečlenské základny nízkoprahových služeb do společné komunikace, ale i práce. A to nejen proto, že může reálně dojít na variantu, kdy se utlumí čas kanceláře a mnohé z činností přejdou na lidi z oboru. Hlavní význam bych však viděl ve společném předávání zkušeností, podílení se na aktivitách které jeden klub neutáhne, diskuzi kde cílem je tříbit a ne ubíjet.

Díky za rozhovor.