Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Reginou Babickou

S Reginou Babickou, členkou Výkonného výbor ČAS a vedoucí Centra komunitních aktivit sdružení Prev-Centrum v Praze, o současnosti a budoucnosti ČAS a nízkoprahových programů.

Jakou funkci máš ve výboru, kde pracuješ, na jaké pozici a jakou máš praxi v oboru?

Ve výkonném výboru ČAS jsem řadovou členkou. Nyní pracuji třetím rokem v občanském sdružení Prev-Centrum v Praze jako vedoucí Centra komunitních aktivit, které provozuje nízkoprahový klub a terénní práci pro ohrožené děti a mládež. V oboru se pohybuji deset let, pět let jsem se věnovala práci s drogovými uživateli v kontaktním centru a ambulantním programu o.s. Eset-Help.

V jaké situaci se dle Tvého soudu nachází v současnosti nízkoprahové programy jako obor?

Regina Babická Současnou situaci nízkoprahových programů vnímám pozitivně. Služby jsou zakotveny v legislativě, mají velký potenciál profesionálních pracovníků, veřejnost lépe chápe význam nízkoprahově orientovaných služeb. Zejména v posledních dvou letech, kdy je v provozu kancelář ČAS, se obor hodně profesionalizoval a zviditelnil, což určitě stálo hodně úsilí a dřiny. Nízkoprahové služby mají nakročeno správným směrem a doufám, že tu budou pořád lidi, kteří to budou chtít táhnout dál.

A v jaké situaci se nachází nízkoprahové kluby?

Rostou jako houby po dešti, což je určitě dobře, mají k tomu vytvořené podmínky. Ale myslím si, že spíš než o kvantitu bychom měli usilovat o kvalitu. Čekají nás inspekce sociálních služeb, a příprava na ně by neměla být pojímána jenom jako nutné zlo, ale i jako příležitost zvýšit kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byly co nejvíc užitečné klientům. A aby z nich, jak pro klienty, tak pro inspektory, nebyly houby nejedlé.

Co Tě vedlo ke kandidatuře do výboru? :-)

Ten smajlík je na místě. Ke kandidatuře do výboru mě přivedl malý zájem z řad ostatních členů. Nejdříve jsem se jako ostatní vymlouvala na časovou vytíženost, navíc jsem na hromadě zastupovala zařízení - nováčka. A nakonec jsem se nechala prostě ukecat, protože mi na ČASu záleží. Za takové headhuntery jako má asociace se v byznysu hodně platí .-)

Skončili Evropské projekty, alespoň prozatím. Co myslíš, že čeká ČAS?

Pevně doufám, že další evropské finance, aby ČAS mohl pokračovat v tom, co právě z těchto grantů tak pěkně začal. Určitě by mělo nadále probíhat vzdělávání pracovníků na všech úrovních, rozšiřování členské základny a s ním související hodnocení kvality, a to vše podle mého názoru placené ze zdrojů zařízení samotných. Tyto finance alespoň částečně pomůžou zajistit provoz kanceláře, který je pro fungování Asociace nezbytně nutný. Pokud vyjdou další evropské granty, aktivity ČAS by se mohly posunout do roviny vědecké a věnovat se výzkumné a evaluační práci.

Na Valné hromadě došlo ke změně stanov a k oddělení pozice odborného ředitele od členství ve Výkonném výboru. Co to v praxi znamená?

Regina Babická Změna organizační struktury přinese větší transparentnost navenek, rozhodovací pravomoci (ale také zodpovědnost a vůbec náročnost práce) nejsou kumulovány v jedné osobě. Oddělení funkce výkonného ředitele od Správní rady (původně Výkonného výboru) může zlepšit řízení a tím i fungování celé organizace.

Jak jste spokojeni s chodem kanceláře ČAS? Je něco, co by se mělo zlepšit?

Jak už jsem zmínila výše, kancelář udělala za dva roky svého fungování hodně práce, a doufám, že bude moci ve stejném tempu pokračovat. Ke zlepšení by určitě vedlo personální posílení, protože administrativa spojená se zajištěním vzdělávání, hodnocení kvality a správou portálu neposkytuje v současné době moc prostoru k dalším důležitým činnostem, jako je komunikace jak navenek s donátory, odbornou i laickou veřejností, tak dovnitř s členskou základnou.

O co se chceš Ty osobně ve vašem funkčním období nejvíc zasadit?

Ve Výkonném výboru jsme si s kolegy rozdělili hlavní oblasti činnosti, vzala jsem si na starost komunikaci s členskou základnou a pracovními skupinami. Jako důležitou vnímám užší spolupráci mezi regiony formou pravidelného společného setkávání při řešení rozvojových či problematických otázek, ale také rozšiřování členské základny a zároveň udržení kvality práce. Aktivita členů a zejména pracovních skupin je pro ČAS důležitá, a to nejen přímá pomoc s plněním úkolů Asociace, ale hlavně sdílení názorů a zkušeností, které jsou pro vyvíjející se obor potřeba.

Diky za rozhovor.