Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Waltherem Spechtem

Prof. Dr. Walther Specht je nestorem oboru mobilní práce v Německu, které se věnuje již 40 let! Byl hostem konference Nízkoprahové programy 2007 a poskytl nám následující rozhovor.

Prof. Dr. Walther Specht je nestorem oboru mobilní práce v Německu, které se věnuje již 40 let! Byl hostem konference Nízkoprahové programy 2007 a krátce po ní nám poskytl následující rozhovor.

Jaký je Váš dojem z pražské konference?

Mám skvělé dojmy z konference. Byla velmi živá a zdálo se mi, že účastníci jsou velmi angažováni a zapojeni do řešených témat.

Překvapilo Vás něco?

Ve skutečnosti nikoliv, protože už před konferencí jsem měl zkušenost, že ČAS je velmi profesionální a zkušená evropská sociální organizace v oblasti pomoci sociálně vyloučeným lidem.

Jak vnímáte rozdíly v terénní práci mezi Českou republikou a Německem?

prof. SpechtMoje znalosti o sociální práci v CR jsou chabé. Proto nemohu srovnávat kvalitu, rozsah ani společenský vliv českých a německých kontaktních pracovníků. Neznám také plně kontext, na jehož základě pracují čeští kolegové. Ale mám dojem, že angažovanost kontaktních pracovníků v obou zemí pro klienty typu dětí ulici, mladistvích delikventů, drogově závislých a dalších ohrožených mladých je podobně na vysoké úrovni.

Na konferenci jsem neslyšel mnoho o komunitní práci. Domnívám se, že ta je velmi důležitá pro kontaktní práci, protože dává této práci společensko-politickou základnu. To především platí na obecní úrovni, kde znamená síťování a podporu vztahů mezi mladými lidmi a sousedstvím občanů. Boj za práva vyloučených mladých vždy znamená vyvolávání pozornosti, konfrontaci, mobilizaci a zapojení veřejnost v lokalitě, kde mladí žijí. Musíme budovat sociální kapitál a hledat spojence pro chudé a vyloučené především v jejich sousedství, jinak se nikam nedostaneme. V tomto smyslu je komunitní práce neoddělitelnou součástí terénní práce. Celý koncept se tak skládá ze čtyř součástí:

  • terénní práce
  • případová práce
  • práce se skupinami
  • komunitní práce.

Velmi blízko ke komunitní práci je také sociální analýza lokality, která zajišťuje dostatek dat a podkladů pro práci. Sociální analýza lokality (městské části, sídliště, čtvrti), v níž je např. klub pro mládež umístěn, obsahující popis životní situace cílových skupin vám dává dvě věci:

  • pevná data pro evaluaci a prosazování se na obecní úrovni
  • empirickou základnu pro vývoj Vaší vlastní strategie terénní práce.

Jak již víte, v rámci práce s mládeží nyní v České republice převažuje „klubová práce“ nad „prací terénní“. Co myslíte, že se u nás děje?

Jestliže čeští pracovníci zůstávají v klubech, musí mít pro to své důvody. Ale ty já neznám. Co ale vím, je, že streetwork znamená také „dosáhnout“ na nedotčené (nedosažitelné)“.

Sám mám zkušenost, že klubová práce může být velmi rušná a zatěžující. Někdy nezbývá čas vyjít na ulici, ačkoliv by bylo potřeba kontaktovat děti, které se kontaktu vyhýbají. Streetwork ve své čisté formě je stále více v rámci celé Evropy vyžadován i autoritami z řad mladých /např. dětskými parlamenty/. Což znamená, že například v Německu máme mnoho projektů, které jsou čistě terénní a neobsahují práci se skupinami, klubovou práci či komunitní práci. Takoví terénní pracovníci mohou udělat dobrou práci v krizové intervenci, individuálním poradenství a podpoře vyloučeným mladým lidem. Ale jestliže výstupy této práce jsou ignorovány referenčními skupinami vrstevníků (např.v partě, gangu) či na úrovni komunity (např. vzhledem ke stigmatizaci), velmi to individuální dopad oslabuje. V rámci konceptu Mobilní práce s mládeží považujeme terénní práci za velmi důležitou část celku.

Vidíte příležitosti ke spolupráci mezi našimi zeměmi?

Ano. Měli bychom pokračovat v již nastartované spolupráci mezi ČASem a ISMO (Mezinárodní společnosti pro mobilní práci s mládeží), LAG (Asociace mobilní práce s mládeží Bádenska – Wurttembergska) a BAG (Německá celonárodní asociace pro mobilní práci s mládeží).

ISMO se především zabývá oblastí dalšího rozvoje konceptu terénní práce s mládeží. Já osobně na tom pracuji již 40 let, od roku 1967. To nebude nikdy hotový koncept. Současné životní podmínky se velmi mění. My na straně podporovatelů či pomáhajících profesí musíme pružně přizpůsobovat naše pracovní metody a strategie. V Evropě a dokonce ve světě budeme dosahovat dobrých výsledků jen tehdy, pokud budeme pracovat společně.

Jaké aktivity realizujete na evropské úrovni?

Chceme vytvořit Evropskou asociaci pro mobilní práci s mládeží. Ocenil bych, pokud byste s námi tuto myšlenku sdíleli a podpořili ji. Připravujeme na toto téma strategickou konferenci. Na ní se také chceme věnovat tématům typu násilí, extremismus, sexuální zneužívání, Romské děti, drogová závislost, HIV/AIDS, gangy apod.

V roce 2008 plánujeme 9. Konferenci na téma Mobilní práce s mládeží s účastník převážně z Evropy, ale také z Afriky, Latinské a Severní Ameriky a z Asijských zemí.

Otázky a překlad: Aleš Herzog