Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s předsedou České asociace streetwork Jindřichem Rackem

Jindřich RacekRozhovor u příležitosti spuštění oborového portálu www.streetwork.cz připravil sám se sebou výše zmíněný. Forma autorozhovoru byla zvolena záměrně.

Může se zdát, že tato forma zlehčuje obsah, ale prezentované informace jsou míněny vážně. Autor se domnívá, že je potřeba vnést do našeho oboru i trochu nadhledu. 


Úvodem bych se chtěl zeptat, jak Vás mám během rozhovoru oslovovat?

V zásadě by mi vyhovovalo, kdybyste mne oslovoval Jindřichu a vykal, pokud je to tak možné. 

Tak tedy Jindřichu, jak se Vám daří?

Děkuji za optání, daří se mi více méně pracovně. Na září 2006 se nám podařilo nakumulovat několik zásadních akcí a tak si na nevytíženost nemohu stěžovat. Myslím si že tento fakt pocítili i další kolegové ze spolupracujících organizací. 

Myslíte tím probíhající kurzy pro pracovníky nízkoprahových sociálních služeb a kurz pro hodnotitele kvality ČAS, které financuje Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m Prahy? 

Ano, to přesně mám na mysli. Vidím, že jste se dobře na rozhovor připravil. Ale nejde jen o kurzy. ČAS také začal pracovat na strategickém plánu rozvoje a připravuje rozsáhlou PR kampaň, která bude propagovat nízkoprahové kontaktní služby. 

Nyní bych ale přistoupil k hlavnímu tématu rozhovoru a tím je spuštění oborového portálu www.streetwork.cz. Co Vás vedlo k tomu, že jste se do takovéhoto počinu pustili? 

Vlastně prvotním impulzem k přípravě a k spuštění práce na portálu bylo navázání spolupráce s Nadací Vodafone ČR, která přišla s nabídkou a vlastně i s nápadem vytvořit oborový portál, který by spojil zařízení, která realizují projekty Nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Ten nápad se líbil a postupně se rozrostl na myšlenku vytvoření elektronického média, které se bude snažit postihnout aktuální dění napříč nízkoprahovými kontaktními službami. Zde bych rád poděkoval Všem, kteří stojí za spoluprácí s Nadací Vodafone ČR a za to, že se jim povedlo uvést myšlenku spolupráce na portálu ve skutečnost. Musím také poděkovat za finanční podporu z programu VPOHO, bez které by portál nemohl vzniknout.  

Co na novém portálu najdeme? Proč bych jakožto pracovník zařízení měl portál navštívit?

Musíme počítat s tím, že portál se bude rozjíždět. Jak rychle, závisí nejen na redakci, která spadá do kompetencí kanceláře ČAS, ale také na aktivitě návštěvníků portálu. Očekáváme jejich připomínky návrhy příspěvky. Rád bych z tohoto místa apeloval! Zasílejte nám připomínky, návrhy, články. Potřebujeme Vaši pomoc! Nejlépe přímo na adresu portal@streetwork.cz.

Tak to jste trochu odbočil od otázky. Ta zněla „Co na portálu najdeme a proč ho navštěvovat“!

Omlouvám se. Tak tedy na portálu chceme aktuálně publikovat články, které se věnují tématu nízkoprahových kontaktních služeb. Ty budeme aktivně vytvářet, nebo vyhledávat pomocí monitoringu tisku. Máme také v zásobě několik zajímavých textů, které dali k dispozici kolegové z oboru. Po dohodě s Petrem Klímou budeme na pokračování uveřejňovat texty ze starších dílů Bulletinu ETHUM. Doufejme, že přijde ke slovu i autorská činnost ze stran zařízení a pracovníků. Určitou službou, která je k dispozici zařízením i pracovníkům, je tzv. vizitka, kde jsou zařízení prezentována, a ze které mohou aktuálně podávat své inzeráty, které se zobrazí na domovské stránce portálu. Také mohou pomocí této vlastní stránky publikovat články, které informují o dění v jejich klubu, nebo prezentují projekty a aktivity, které realizují. Bude k dispozici fotogalerie a mapa zařízení v ČR. Časem by se mělo rozběhnout odborné fórum. Dále na stránkách najdete legislativní a metodické informace, které se vztahují k oboru a následně pak odkaz na domovské stránky ČAS, které mají také nový kabát. 

Pochopil jsem dobře, že zařízení budou mít vlastní přístup na portál?

Ano. Zařízení, která se k portálu připojí budou mít přístup do své vizitky a z ní budou moci publikovat na portálu. Správce portálu pak může konečnou podobu inzerce nebo článku korigovat. Umožňuje to publikační systém, ke kterému bude dodán jednoduchý manuál, případně proběhne krátké zaškolení pověřených pracovníků. 

V zásadě je cílovou skupinou portálu zejména odborná veřejnost! Je to tak Jindřichu?

Tak to jste pochopil správně. Budeme se ale snažit, aby základní informace byly srozumitelné i laikům. 

A nezapomněli jste na klienty, uživatele služeb?

Trochu nám křivdíte, pane redaktore. Samozřejmě, že na tuto cílovou skupinu myslíme, ale je to jakási nadstavba do budoucna. Aby byl portál zajímavý pro uživatele a klienty, musí mít tato část, věnovaná klientům, úplně jiný obsah a kabát, nežli stávající sekce. Vidíme to na druhou etapu rozvoje portálu. 

Bude se váš portál věnovat bulváru? Však víte, že tyto informace čtenáře nejvíce zaujmou!

Ne to rozhodně ne!!!!! Chceme být seriozní médium, i když se legraci a humoru nebráníme. Čehož příkladem je i… 

No ale určitě se najde nějaké to ožehavé téma, šuškanda a tak. Nechcete třeba potěšit čtenáře a čtenářky?

Bez komentáře! 

Ale Jindřichu nebuďte komisní! 

Raději se vraťme k tématu, pane redaktore ! 

Tak dobrá, co chcete na závěr našeho rozhovoru vzkázat čtenářům?

Byl bych rád, kdyby portál sloužil jako prostředek k aktivní spolupráci. Přeji si, aby se kolem něho do budoucna sešlo co nejvíc aktivních zařízení a jednotlivců a a vznikla živá diskuse o tématech, která nás zajímají. Rád bych portálu popřál dobrý START. A zvu všechny zájemce na adresu www.streetwork.cz. 

Na závěr jen dokreslení situace, jak rozhovor probíhal. Sešli jsme se v kavárně v severních Čechách a když Jindřich odcházel, zapomněl si na stolku svůj mobilní telefon, pro který se asi za hodinku musel vrátit. Autorizaci odmítl se slovy: „Stejně je to jedno“. 

Jindřich Racek