Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1218-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 18. 11. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Anotace:

Tento kurz volně navazuje na kurz Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb (jeho absolvování ale není podmínkou účasti). Klade si za cíl předat praktické dovednosti a paletu konkrétních aktivit využitelných při práci s klienty. Účastníci se interaktivním způsobem naučí, jak otevírat a vést témata se skupinou klientů i s jednotlivci, naučí se rozpoznávat případné rizikové chování svých klientů a adekvátně na ně reagovat s cílem snížit míru jejich ohrožení při využívání internetu. Účastníci se naučí možnosti a hranice komunikace s klientem přes chatovací nástroje a dozví se, jak efektivně využívat sociální sítě k prezentaci své služby.

Poznámka: Účastníci budou na kurzu potřebovat svůj notebook. Součástí výuky je práce s internetem.

Lektorka:

Mgr. Karolína Brabcová – vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. V sociální oblasti působí od roku 2008, převážně jako terénní sociální pracovnice s cílovou skupinou děti a mládež. V minulosti se podílela na rozjezdu terénního programu při NZDM Vrtule, nebo stála u zrodu tohoto typu služby v Estonsku skrze projekt Rua crew (Tallinn, Estonsko). Od roku 2020 svoje schopnosti rozšířila i o online formu terénní sociální práce v rámci projektu streetwork online pod hlavičkou ČAS, z.s.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 950 Kč
  • 1 650 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 29. 10. 2021 Volná místa, uzávěrka prodloužena do 15. 11. 2021

Tagy

Cena kurzu

1 950 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Volná místa. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.