Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1215-SP/PC. Kurz bude realizován online.

Termín kurzu:

  • 14. 4. 2021

Výuka:

  • 9–17 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Anotace:

Kurz si klade za cíl rozšířit povědomí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pracujících s dětmi a mládeží o problematice bezpečného užívání sociálních sítí a internetu obecně. V rámci kurzu dostanou účastníci základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma digitální gramotnost. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pomáhat klientům se zabezpečením profilů na sociálních sítích a dalších uživatelských účtů a otevírat s klienty témata bezpečnosti na internetu při skupinové i individuální práci. Absolventi kurzu dostanou slovníček se základními pojmy a jejich vysvětlením, s informacemi o aktuálním výskytu jednotlivých prvků rizikového chování u české mládeže a s návodnými otázkami pro následnou práci s klienty. Obsah kurzu je vhodný také pro pracovníky OSPOD.

Poznámka:

Účastníci budou na kurzu potřebovat svůj notebook. Součástí výuky je práce s internetem.

Lektoři:

Mgr. Jiří Kocourek – s Českou asociací streetwork spolupracuje od roku 2006. Realizoval např. tyto projekty: portál streetwork.cz, dokument Čekárna na dospělost, sada preventivních komiksových materiálů, Týden nízkoprahových klubů, Turné pro nízkoprahy, ČASovaná bota atp. Od roku 2012 je vedoucím inovativního projektu Streetwork Online. Současně také pracuje od roku 2014 jako manažer Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota. Dříve pracoval v České televizi. Stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Spolupracoval s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadací rozvoje občanské společnosti, Univerzitou Karlovou v Praze a Dětským krizovým centrem. Vystudoval sociální pedagogiku.

Místo konání:

  • online

Cena kurzu:

  • 1 950 Kč
  • 1 650 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Uzávěrka přihlášek:

  • 6. 4. 2021

Tagy

Cena kurzu

1 950 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006