Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1218-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 18. 11. 2020

Výuka:

  • 10–17 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace:

Tento kurz volně navazuje na kurz Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb (jeho absolvování ale není podmínkou účasti). Klade si za cíl předat praktické dovednosti a paletu konkrétních aktivit využitelných při práci s klienty. Účastníci se interaktivním způsobem naučí, jak otevírat a vést témata se skupinou klientů i s jednotlivci, naučí se rozpoznávat případné rizikové chování svých klientů a adekvátně na ně reagovat s cílem snížit míru jejich ohrožení při využívání internetu. Účastníci se naučí možnosti a hranice komunikace s klientem přes chatovací nástroje a dozví se, jak efektivně využívat sociální sítě k prezentaci své služby.

Účastníci budou na kurzu potřebovat svůj notebook. Součástí výuky je práce s internetem.

Lektoři:

Jan Vališ, DiS. – od roku 2007 pracuje v Nízkoprahovém klubu Vrtule jako kontaktní a následně jako vedoucí pracovník. V roce 2012 začal působit na poradenském chatu v projektu Streetwork Online, České asociace streetwork. Pro asociaci také pracuje jako hodnotitel kvality. Věnuje se lektorské činnosti zejména v tématech krizové intervence, extremismu a diváckého násilí. V roce 2013 obdržel ocenění Časovaná bota v kategorii osobnost roku. Je jednou z mediálních tváří České asociace streetwork.

Bc. Dušan Vaněk – vystudoval sociální a pastorační práci na ETF UK. Od roku 2006 pracoval jako sociálně-pedagogický pracovník a pedagog volného času v klubu Oratoř v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích, od roku 2012 byl vedoucím tohoto klubu. Od roku 2019 pracuje jako sociální pracovník v azylovém domě pro rodiny s dětmi. S Českou asociací streetwork spolupracuje na projektu Streetwork Online od roku 2014, současně působí i jako lektor specifické primární prevence se zaměřením na extremismus a násilí z nenávisti.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 800 Kč
  • 1 500 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 30. 10. 2020

Tagy

Cena kurzu

1 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006