Nebylo nic nalezeno.

Přihlaste se na nový kurz Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1224-SP/PC/PP/VP.

6. 2. 2020
Česká asociace streetwork, z.s.