Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 - VÝSLEDKY PRÁCE A VÝZVY

Česká asociace streetwork uspořádala 12. - 13. května 2022 již 11. celorepublikovou oborovou konferenci, kterou oslavila 25. výročí existence Asociace. Součástí konference bylo i předání oborové ceny pro osobnost roku a tým roku ČASovaná Bota.

Program konference/elektronický sborník najdete ZDE.

Konference se uskutečnila tradičně v Praze 1, na Novotného lávce 5. Program probíhal v paralelních blocích, celková kapacita byla 250 účastníků. Konference byla pořádána v rámci projektů Společně a odborně (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188) a Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187) spolufinancovaných Evropskou Unií.

Tématem konference byly „Výsledky práce a výzvy“ a jejím cílem bylo ukázat, co za 25 let existence oboru nízkoprahových služeb umíme, jaké jsou výsledky naší práce. Ať už prostřednictvím jednotlivých kazuistik, nebo v rovině situací v konkrétních lokalitách. 

Představili jsme výzvy, kterým služby, pracovníci a pracovnice a celý obor čelí nebo bude čelit. 

Jaké příspěvky na konferenci zazněly?

Martin Šimáček z Centra sociálních služeb Praha posluchače seznámil s možnostmi samosprávy v tématu ukončování bezdomovství. Aleš Herzog se podělil o novinky i kontroverzní témata ze své terénní práce s uživateli návykových látek. Zástupci Městské části Praha 7 (Kateřina Laskovská, Jakob Hurrle s kolegy) představili software pro case management a spolupráci v obci. Několik příspěvků se týkalo propojení nízkoprahových služeb se školami. Podařilo se nám získat také dva příspěvky od zástupkyň České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Přivítali jsme také zahraniční hosty z Izraele a Portugalska (Avner Barkai, Helder Luiz Santos) a samozřejmě kolegyně a kolegy ze Slovenska. Celkem zaznělo téměř 50 příspěvků.

Fotogalerie:

kliknutím na náhledový obrázek vstoupíte do galerie

Také jsme publikovali: 

Tagy