Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Konference ČAS – TERÉNNÍ A NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY 2022

Zveme vás na 11. oborovou konferenci České asociace streetwork s podtitulem Výsledky práce a výzvy. Koná se 12. a 13. 5. 2022 v Praze a otevřeli jsme pro vás možnost přihlásit se k aktivní účasti.

Česká asociace streetwork v letošním roce pořádá již 11. celorepublikovou oborovou konferenci, která se ponese v duchu oslav 25. výročí existence asociace. Součástí konference bude také předání oborové ceny pro osobnost roku a tým roku ČASovaná Bota.

Konference se uskuteční tradičně v Praze 1, na Novotného Lávce 5. Program bude probíhat v paralelních blocích, celková kapacita bude 250 účastníků. Konference bude uspořádána v rámci projektů Společně a odborně (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 a Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187) spolufinancovaných Evropskou Unií.

Tématem konference budou „Výsledky práce a výzvy“. Rádi bychom na konferenci ukázali, co za 25 let existence oboru nízkoprahových služeb umíme, jaké jsou výsledky naší práce. Ať už prostřednictvím jednotlivých kazuistik, nebo v rovině situací v konkrétních lokalitách. Uvítáme kazuistiky, studie, data a výstupy z kvalitativních i kvantitativních výzkumů. 

Chceme představit výzvy, kterým služby, pracovníci a pracovnice a celý obor čelí nebo bude čelit. Chceme se ohlédnout za vykonanou prací, ale i se dívat dopředu, hodnotit i plánovat.

Přihlašování na konferenci začne koncem března.

NYNÍ VÁS ZVEME K AKTIVNÍ ÚČASTI! PŘIPRAVTE SI SVŮJ PŘÍSPĚVEK!

Na konferenci se lze přihlásit s jakýmkoliv jiným tématem, které považujete za aktuální, nosné a vhodné ke sdílení.

Můžete se přihlašovat s prezentacemi, workshopy i postery. Délka příspěvků bude u přednášky 30, 45 nebo 60 minut, u workshopu 45 nebo 60 minut.

Své příspěvky v podobě krátké anotace posílejte prostřednictvím elektronického formuláře ZDE, a to nejpozději do 28. 2. 2022. Do poloviny března 2022 se dozvíte, zda byl Váš příspěvek vybrán.

Na adresu konference@streetwork.cz nám můžete zasílat své tipy na kolegyně a kolegy z oboru, kteří by podle Vás mohli přednést zajímavý příspěvek či se s námi podělit o své zkušenosti.

Za Vaši aktivitu děkujeme a těšíme se na příspěvky!

Tagy