Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 – Výsledky práce a výzvy

Česká asociace streetwork v letošním roce pořádá již 11. celorepublikovou oborovou konferenci, která se ponese v duchu oslav 25. výročí existence asociace. Součástí konference bude také předání oborové ceny pro osobnost roku a tým roku ČASovaná Bota.

Kdy:

  • 12.–13. 5. 2022 – čtvrtek 9.30–16.45 (prezence od 8.30), pátek 9.30–14.30

Téma konference:

  • VÝSLEDKY PRÁCE A VÝZVY

Program konference najdete ZDE.

Konference se uskuteční tradičně v Praze 1, na Novotného lávce 5. Program bude probíhat v paralelních blocích, celková kapacita bude 250 účastníků. Konferenci pořádáme v rámci projektů Společně a odborně (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188) a Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187) spolufinancovaných Evropskou Unií.

Tématem konference  jsou „Výsledky práce a výzvy“. Rádi bychom na konferenci ukázali, co za 25 let existence oboru nízkoprahových služeb umíme, jaké jsou výsledky naší práce. Ať už prostřednictvím jednotlivých kazuistik, nebo v rovině situací v konkrétních lokalitách. 

Chceme představit výzvy, kterým služby, pracovníci a pracovnice a celý obor čelí nebo bude čelit. 

Na jaké příspěvky se můžete těšit?

Martin Šimáček z Centra sociálních služeb Praha vás seznámí s možnostmi samosprávy v tématu ukončování bezdomovství. Aleš Herzog se s vámi podělí o novinky i kontroverzní témata ze své terénní práce s uživateli návykových látek. Zástupci Městské části Praha 7 (Kateřina Laskovská, Jakob Hurrle s kolegy) vám představí software pro case management a spolupráci v obci. Několik příspěvků se bude týkat propojení nízkoprahových služeb se školami. Podařilo se nám získat také dva příspěvky od zástupkyň České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Přivítáme také zahraniční hosty z Izraele a Portugalska (Avner Barkai, Helder Luiz Santos) a samozřejmě kolegyně a kolegy ze Slovenska. Celkem vás čeká téměř 50 příspěvků.

Neváhejte s přihlašováním a zajistěte si své místo hned.  

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE, a to do 6. 5. 2022.

Ubytování neorganizujeme, zajišťuje si ho každý účastník sám. 

Těšíme se na viděnou!

Také jsme publikovali: 

Tagy