Nebylo nic nalezeno.

Evaluační nástroje pro NZDM

Jak měřit úspěšnost a výstupy práce s dětmi a mládeží? Této otázce se pravděpodobně intenzivně věnuje nejedno NZDM či terénní program. V Podaných rukou za tímto účelem vytvořili evaluační nástroj, který slouží k získání zpětné vazby o posunu klientů, nyní jej nabízí veřejně k širokému použití.

4. 5. 2021
Streetwork.cz