Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plánování v nízkoprahových službách

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Individuální plánování v nízkoprahových službách. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)

Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.

Účastníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby, pracovníky pracujícími s uživateli drog, s osobami bez přístřeší a s osobami pracujícími v sexbyznysu, tj. pracovníkům kontaktních center, terénních programů, nízkoprahových denních center a také pracovníkům v noclehárnách a azylových domech.

Pokud máte vlastní notebook, vezměte jej s sebou. Při skupinových cvičeních bude velkou výhodou.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1371-SP/PC/VP

Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz.

Tagy

Cena kurzu

3 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 200 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.